Dle čl. VI společných Stanov jsou tyto společné orgány Euroregionu Silesia :

  • Prezidium Euroregionu
  • předseda Euroregionu
  • pracovní skupiny Euroregionu

Prezidium Euroregionu je nejvyšším orgánem, které je tvořeno 5 zástupci polské strany a 5 zástupci české strany na základě jejich zvolení Valnou hromadou příslušné části euroregionu.

JménoFunkce
1.Izabela KalinowskaZastępca Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski
2.Sylwia Brzezicka-TesarczykZastępca Burmistrza Kuźni Raciborskiej
3.Dorota Przysiężna - BatorBurmistrz Miasta Kietrz
4.Paweł BugdolWójt Gminy Gaszowice
5.Marek BąkWójt Gminy Jejkowice
6.Pavel Meletzkýnáměstek primátora Statutárního města Opava
7.Stanislav Kopeckýstarosta Města Nový Jičín
8.Petra Teskovástarostka Města Hlučín
9.Patrik Schrammstarosta Města Budišov nad Budišovkou
10.Monika Brzeskovástarostka Města Kravaře

Složení Prezidia platné od 25.března 2024

Předseda Euroregionu reprezentuje obě části Euroregionu Silesia. Funkci předsedy vykonává střídavě zvolený zástupce české a polské strany euroregionu. Předseda je zastupován místopředsedou euroregionu, přičemž platí, že místopředseda je vždy z druhé strany hranice. Funkční období předsedy a místopředsedy je 1 rok.

Pracovní skupiny se zřizují pro plnění různých specifických úkolů. Může se jednat o stálé i časově omezené pracovní skupiny, které jsou vždy složeny ze zástupců obou stran euroregionu.

  • společná pracovní skupina pro záležitosti ESÚS (evropských seskupení pro územní spolupráci), která byla ustavena na základě usnesení Prezidia Euroregionu Silesia ze dne 25.9.2012. Jejím úkolem bylo připravit podklady pro rozhodnutí orgánů Euroregionu Silesia ve věci případného založení ESÚS. Činnost pracovní skupiny byla ukončena ke dni 31.12.2015, avšak v souvislosti s přípravou na období 2021-2027 Prezidium projednalo případné obnovení její činnosti. Přečíst více
  • společná pracovní skupina pro implementaci Strategie rozvoje Euroregionu Silesia pro období 2014 – 2020, která byla ustavena na základě usnesení Prezidia Euroregionu Silesia ze dne 18.3.2014. Jejím úkolem je zpracovávat akční plány, zajišťovat podmínky pro aktualizaci strategie, zajišťovat kontrolu a informování o naplňování cílů strategie. Přečíst více.