Obec Rudnik se nachází v jihozápadní části Slezského vojvodství, severozápadně od Ratiboře. Nachází se na levém úrodném břehu řeky Odry. Rozloha obce je 73,94 km2, obec se skládá ze 14 místních částí, tzv. sołectw, v kterých žije celkem přibližně 5 200 obyvatel. Každá z místních částí se může pochlubit zajímavou pamětihodností - kostelem či palácem, které reprezentují celou škálu architektonických stylů a obohacují historický ráz krajiny:

 • v Rudniku: původní dřevěný kostel z roku 1295 byl v roce 1845 rozebrán a na jeho místě vznikl nový v neogotickém stylu
 • v Sławikowě: kostel v románském stylu vybudovaný v letech 1842-46, původní dřevěný pocházel z roku 1223
 • v Łubowicích: v roce 1447 postaven dřevěný kostel, který se zachoval do konce 19. stol., poté byl na jeho místě vybudován nový v neogotickém stylu
 • v Modzurowě: kostel zmiňovaný v roce 1418 (postaven pravděpodobně kolem roku 1300), rozebrán v roce 1895 v souvislosti se stavbou nynějšího neogotického kostela, dochovaly se v něm barokní sochy z konce 17. a poloviny 18. století
 • v Gamowě: kostel postavený v roce 1728, pozdně barokní zařízení z druhé poloviny 18. stol. a klasicistní z počátku 19. století
 • v Rudniku: neobarokní kostel, situovaný ve dvorním parku, vedle postranní křídlo postavené na přelomu 18. a 19. století
 • ve Sławikowě: ruiny bývalého paláce postaveného v 19. stol., obklopené krajinným parkem
 • v Łubowicích: v centru stylového anglického parku se nacházejí ruiny rodinného paláce básníka Josepha von Eichendorffa, vybudovaného v letech 1780-1786 a přestavěného ve stylu anglické neogotiky
 • v Brzeżnici: ruiny barokního paláce ze 16. století, zničeného v době 2. světové války, obklopené parkem s mnohými přírodními pamětihodnostmi
 • v Czerwięcicích: bývalý dvůr z roku 1892 obklopený krajinným parkem a dvorské stavby z 19. století
 • v Szonowicích: palác a dvorské budovy z 19. století s krajinným parkem
 • v Jastrzębiu: palác z konce 19. století, obklopený krajinným parkem, opravený
 • v Modzurowě: palác postavený v duchu anglické neogotiky, v sousedství dvorské stavby, sýpka z 19. a 20. stol., obklopen krajinným parkem s habrovou alejí a exotickými exempláři stromů, v parku se nachází pozdně klasicistní mauzoleum z poloviny 19. století a neogotická kaplička z roku 1890
 • ve Strzybniku: palác z poloviny 19. století v pozdně klasicistním stylu, kolem situován krajinný park, ve dvorním komplexu se nachází dvorní sýpka z r. 1815.

Obec Rudnik však nežije pouze historií. V roce 2006 obec ve spolupráci se svým českým partnerem - obcí Kobeřice zorganizovala „I. olympiádu obcí". Na tuto akci obec získala dotaci ve výši 18 726 złotych z programu INTERREG III A Česká republika-Polsko. Této sportovní akce se zúčastnilo několik set závodníků všech věkových skupin z obou stran hranice, kteří měli možnost vyzkoušet si své síly v pěti disciplínách: stolním tenise, běhu ulicemi města, fotbale, zápasech a sportovně-branném orientačním běhu.

Úspěšným pokračováním této akce pak byl II. a III. ročník této olympiády, které se konaly v následujících dvou letech. II. olympiády v roce 2007 se zúčastnilo téměř 1 000 závodníků, v roce 2008 se jen rudnického uličního běhu, který byl jednou ze sportovních disciplín, zúčastnilo 520 závodníků.