DIVADLA

Milovníci divadelních představení mají na výběr z široké nabídky divadel. Nejstarším divadlem na území české části Euroregionu Silesia je Slezské divadlo v Opavě, jehož základní kámen byl položen 1. května 1804.

Největším divadlem na území české části Euroregionu Silesia je Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě, které nabízí představení ve dvou divadelních budovách: Divadle Antonína Dvořáka a Divadle Jiřího Myrona. Má tradiční čtyři soubory (baletní, činoherní, operní a operetní) a na obou svých scénách nabízí divákům 16 - 19 premiér ročně.

Divadlo Petra Bezruče v Ostravě je divadlo studiového typu, které vedle klasiky a titulů pro děti nabízí i české či světové premiéry současných her. Ostravské Divadlo loutek je jedinou profesionální scénou pro děti a mládež na území Moravskoslezského kraje. Denně hraje představení pro žáky mateřských a základních škol, některé tituly uvádí i pro studenty středních škol. Zpravidla v pondělní večery hraje divadlo představení určená i dospělým divákům. Tradicí se stala pravidelná nedělní představení pro děti a jejich dospělý doprovod. Beskydské divadlo v Novém Jičíně je významným kulturním zařízením města. Každoročně se zde odehraje asi 130 divadelních představení hostujících divadelních souborů z celé republiky i ze zahraničí a mnoho dalších kulturních akcí.

MATICE SLEZSKÁ

Na území české části Euroregionu Silesia vyvíjí svou činnost osvětová a kulturní organizace, jejímž cílem je zachování a rozvoj historických, kulturních, uměleckých a národních hodnot - Matice slezská. Matice slezská vznikla spojením Matice opavské, založené v roce 1877, a Matice osvěty lidové, působící od roku 1898 na Těšínsku. Přestože dnešní doba je zcela jiná, než byla před sto či padesáti lety - Matice nemusí zakládat či budovat školy a knihovny, nemusí obhajovat právo na český jazyk, existenci českého státu nikdo neohrožuje, nad Čechy ve Slezsku nevisí hrozba zániku - i v dnešní době má činnost a práce Matice slezské své opodstatnění. Členství v Evropské unii a postupná globalizace přináší nové riziko přirozené, nenásilné asimilace menších zemí a národů těmi silnějšími a mnohem většími. A právě riziko ztráty národních a kulturních hodnot a také snaha o znovuoživení povědomí a pocitů sounáležitosti obyvatel Slezska dává smysl činnosti Matice slezské. Matice slezská sídlí v Opavě a od roku 2000 je přidruženým členem Euroregionu Silesia.Matice slezská sídlí v Matičním domě na Matiční ulici v Opavě

Zadní trakt Matičního domu vypovídá o jeho rozsáhlých prostorách

Na území české části Euroregionu Silesia se nachází velké množství středních a vyšších odborných škol a také čtyři vysoké školy - Slezská univerzita v Opavě, v Ostravě pak Vysoká škola báňská-Technická univerzita, Ostravská univerzita a Vysoká škola podnikání. Tyto školy kromě standardních oborů nabízejí i možnosti studia takových jedinečných oborů, jakými jsou např. propagační výtvarnictví zaměřené na vědeckou kresbu a ilustraci, studium uměleckořemeslné se zaměřením na stavbu varhan či vysokoškolské studium požární ochrany a bezpečnosti.