Obec Mszana leží v jihozápadní části Slezského vojvodství, je jednou z nejvýchodněji ležících obcí wodzisławského okresu. Obec se rozkládá na ploše 31,32 km2 a čítá přes 7 000 obyvatel. Je centrem s příznivou geografickou polohou, atraktivním pro investory, bezpečným a vstřícným pro své občany.

Mszana je vesnickou obcí a zahrnuje 3 místní samosprávné části, tzv. „sołectwa": Mszana, Połomia a Gogołów. Obec leží na trase spojující města Wodzisław Śląski a Jastrzębie Zdrój. První zmínky o Mszaně v písemných pramenech pocházejí z roku 1305. Tehdy byla Mszana vesnicí založenou podle německého práva. Nájezd Tatarů v roce 1241 obzvlášť citelně zasáhl území opolsko - ratibořského knížectví, jehož součástí byla i wodzisławská země. Tataři se zde usadili a přijali křesťanskou víru. Zachovávajíc tradici předků starou celá staletí, část obyvatel nadále chová koně.

Mezi významné památky sakrální architektury na území obce patří:

  • klasicistická fara v Połomi z počátku 19. století s přilehlým hřbitovem z 1. poloviny 16. století
  • kostel Navštívení Nejsvětější Panny Marie v Połomi, jehož výstavba začala v roce 1948 a byl vysvěcen roku 1951
  • neogotický kostel sv. Jiří v Mszaně z roku 1898 společně s územím kolem kostela (farní hřbitov z 1. poloviny 16. století).

Obec má rozvinutou sportovně-rekreační základnu. Obyvatelé obce a její návštěvníci mohou využívat krytý bazén, saunu a solárium v Połomi, v létě letní koupaliště v Mszaně. Na území obce působí Obecní centrum sportu a dvě Vesnická kulturně-rekreační střediska, která vyvíjejí bohatou činnost. Kulturní střediska nabízejí zajímavé možnosti využití volného času a odpočinku v podobě odborně připravených zahradních slavností, májových oslav, koncertů a výstav. Místní akce vždy zpříjemňují svými vystoupeními folklorní soubor „Połomianka" a pěvecký soubor „Mszanianka". Na území obce pružně pracují dva sportovní kluby: KS „Start" Mszana a KS „Płomień" Połomia. Mszana aktivně spolupracuje s partnerskou obcí Griesstätt v Německu, obcí Stěbořice v České republice a s obcí Krynki ležící v jižní části Podlaského vojvodství.