Pszów leží v jihozápadní části Slezského vojvodství na trase Pszczyna - Wodzisław Śląski - Racibórz. Zaujímá plochu 20,47 km2 a čítá okolo 15 000 obyvatel, což představuje průměrnou hustotu zalidnění 733 osob na 1 km2 . Město je situováno centrálně vzhledem k velkým aglomeracím měst Rybnik, Wodzisław Śląski, Racibórz a Jastrzębie, se kterými má bezprostřední silniční spojení.

Městská práva získal Pszów v roce 1954. V roce 1975 byl začleněn do správních hranic města Wodzisław Śląski. Od 1. ledna 1995 je díky úsilí Iniciativní Skupiny opět samostatným městem.

Nejdůležitější památkou Pszowa je barokní bazilika zasvěcená Narození Nejsvětější Panny Marie spolu s malou křížovou cestou, která obklopuje kostel. V polovině 18. stol. se Pszów stal známý v souvislosti s tím, že se tu v roce 1722 objevila kopie obrazu Matky Boží Częstochowské, která byla později přemalována Fryderykem Sedleckim. Od té doby začala doba procesí v Pszowě. Dodnes každoročně přicházejí zástupy věřících, kteří město tak úzce spjaté s podobiznou Matky Boží Usměvavé touží navštívit.

Podle vzoru Zebrzydowické Kalvárie vznikla na perifériích obce, v malebném pahorkovitém zákoutí kalvárie křížové cesty se zděnými kapličkami, která byla slavnostně vysvěcena v roce 1929. V kapličkách byly umístěny sošky znázorňující scény Muka Páně. Zakončením Křížové cesty je kostel Zmrtvýchvstání Páně. Křížová cesta je rozprostřena v délce 1,5 km.

Od roku 1842 existuje Kamenouhelný důl „Anna", v současnosti „Rydułtowy-Anna". Život města byl a je trvale spojen s tímto velkým podnikem, který dává občanům zaměstnání a jehož uhlí je ceněno v tuzemsku i v zahraničí.

Umělé kluziště je objektem trvale spjatým se Pszowem. Obyvatelé si pamatují kluziště ještě z doby, kdy Pszów byl součástí města Wodzisław Śląski. Když obec získala samostatnost, byl zcela nově postaven moderní multifunkční sportovní objekt s umělým kluzištěm. Slouží nejen občanům města, ale i celému regionu.

V letech 2003 - 2006 obec realizovala čtyři projekty financované z prostředků Evropské unie určených k podpoře česko-polské přeshraniční spolupráce v rámci programu PHARE CBC a INTERREG IIIA.

Výměna představitelů měst Pszów - Horní Benešov:
Tento projekt spočíval v organizaci čtyř setkání, kterých se zúčastnili představitelé samosprávy obou měst. Na těchto setkáních se představitelé měst mohli seznámit s organizační strukturou úřadu, vyměnit si zkušenosti a navázat těsnou spolupráci za účelem realizace kulturních, sportovních a hospodářských projektů.

Informátor partnerských měst: Pszów - Horní Benešov:
V rámci tohoto projektu vznikla publikace týkající se historie a kulturního dědictví jak města Pszów, tak partnerského města Horní Benešov. Publikace obsahovala informace o historii, společnosti a zvycích obou regionů včetně fotografií. Publikace byla vydána ve dvou jazycích.

I. polsko-české dny - Pszów 2006:
Tento projekt spočíval v organizaci třídenního cyklu kulturních a sportovních akcí spolu s českým partnerem - městem Horní Benešov.

Na kole po Pszowě:
Tento projekt spočíval ve značení cyklotras na území obce Pszów a vydání 1500 dvojjazyčných výtisků cyklistických map města. Dále byl v rámci projektu uspořádán „Velký polsko-český cyklistický závod", kterým byly slavnostně otevřeny cyklostezky v Pszowě a zprovozněny dvojjazyčné interaktivní mapy na oficiální internetových stránkách města.