K základním dokumentům Euroregionu Silesia patří dokumenty (stanovy) národních částí euroregionu (české a polské části) a společné dokumenty platné pro obě národní části. V září 1998 byla uzavřena Smlouva o spolupráci s názvem Euroregion Silesia. Smlouva byla uzavřena mezi Regionálním sdružením pro česko-polskou spolupráci Opavské Slezsko (dnes Euroregion Silesia-CZ) a Sdružením obcí povodí Horní Odry. Zároveň byly schváleny společné Stanovy. Dne 4. 8.2006 Prezidium jako nejvyšší orgán euroregionu schválilo nové znění Stanov.ZÁKLADNÍ DOKUMENTY

 

SPOLEČNÉ ZÁKLADNÍ DOKUMENTY EUROREGIONU SILESIA