Obec Krzyżanowice leží na úpatí Moravské brány v jižní části raciborského okresu. Její hranici tvoří na východě řeka Odra a na jihu a západě hraničí obec v úseku dlouhém 25 km s Českou republikou. Součástí obce Krzyżanowice je deset malebných, upravených a do zeleně ponořených vesnic.

Územím obce procházejí dvě železnice na trase Racibórz - Chałupki - Bohumín a Rybnik - Chałupki - Bohumín a také státní silnice č. 45 a 78 a krajská silnice č. 936. Díky tomu má obec výhodné spojení se všemi většími městy v regionu. Patří k nim Racibórz, Wodzisław Śląski a Rybnik a na české straně Bohumín a Ostrava. V bezprostředním sousedství obce prochází dálnice A1.

Krzyżanowice mají dobře rozvinutý systém zdravotní péče, síť základních a mateřských škol a vstřícnou veřejnou správu. Krzyżanowice aktivně spolupracují se zahraničními partnerskými obcemi: s českými obcemi Hať, Píšť a Šilheřovice, dále s maďarskou obcí Rátka a německou Seeshaupt.

Zvlněný reliéf, přírodní památky, mnohasetletá historie přítomná v četných památkách, dobrá hotelová a gastronomická základna - díky tomu všemu je obec pro turisty velmi přitažlivá. Za zhlédnutí stojí především:

  • kostel sv. Petra a Pavla v Tworkowě, v němž se nachází krypta s rakvemi z roku 1650
  • kostel sv. Anny v Krzyżanowicích
  • palácově - parkový komplex v Krzyżanowicích z 19. století, v němž před léty hostovali slavní skladatelé - Ferenc Liszt a Ludwig van Beethoven
  • zámek v Chałupkách obklopený parkem, s profilem příkopu a stopami bastionových opevnění
  • atraktivní technické objekty: kovárna v Bieńkowicích a mlýn v Tworkowě.

Neobvykle cennou přírodní památkou obce je v evropském měřítku unikátní chráněné krajinné území - Hraniční meandry Odry. Od roku 1998 obec ve spolupráci s mezinárodní ekologickou organizací WWF Polska vyvíjí aktivity na zachování tohoto vzácného přírodního fenoménu.

Kulturní život v obci je velmi bohatý a určitě každý zde najde něco pro sebe. Některé akce, jako kupříkladu tradiční koncerty vážné hudby věnované památce Liszta a Beethovena, mají mezinárodní rozsah.?V obci aktivně pracují četná sdružení, kulturní organizace a umělecké soubory. Nacházejí se zde také moderní sportovní objekty (koupaliště v Tworkowě, hřiště, tenisové kurty, sportovní haly, rekreační střediska) a zhruba 70 km značených cyklotras.