Už je nám 25 let!

"Euroregion Silesia - 25 let společně" pod tímto názvem se dne 18. září 2023 ve Vozovně zříceniny hradu v polském Tworkowie konala konference u příležitosti vzniku přeshraniční struktury EUROREGION SILESIA. Konference se konala pod záštitou pana Mateusze Gniazdowskiego, velvyslance Polské republiky v ČR. Konference byla shrnutím naší dosavadní činnosti a proběhla rovněž premiéra filmu o Euroregionu Silesia. Dále se stala příležitostí k poděkování členským obcím, protože díky nim Euroregion Silesia existuje. Poděkování se rovněž dočkali sekretariáty na obou stranách hranice, krajské úřady a ministerstva České republiky a Polské republiky, v jejichž gesci je česko-polská spolupráce spojená s dotační politikou.

Mezi účastníky byla také generální konzulka Polské republiky v Ostravě nebo zástupce českého velvyslanectví ve Varšavě. Navštívili nás i další euroregiony z česko-polského příhraničí, za což moc děkujeme.

V průběhu konference byla také udělena čestná vyznamenání Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky "Bene-Merito" čtyřem zástupcům Euroregionu Silesia. Zejména pak dlouholeté tajemnici paní Janě Novotné Galuszkové, která svou činností a pracovním nasazením více než 20 let podporovala a rozvíjela vzájemné česko-polské vztahy, a kdy se tato oficiální příležitost stala oficiálním rozloučením se s touto funkcí. Nástupnické žezlo od 1.6.2023 převzal p. Roman Tománek.

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE