I přes původní návrh názvu „Silesia Superior" (v překladu „Horní Slezsko"), který při vzniku euroregionu jednoznačně doporučili odborníci z významných opavských slezských institucí (Slezské univerzity v Opavě, Slezského zemského muzea či Slezského zemského archivu) s ohledem na centrum tohoto euroregionu tvořené českým Opavskem a polským Ratibořskem, představitelé nově utvářeného euroregionu dali přednost jednoduššímu, i když již ne tak přesnému názvu „Silesia" (v překladu „Slezsko"). Nepřesnost tohoto názvu spočívá zejména v územním rozsahu euroregionu, neboť jeho území zaujímalo a i dnes zaujímá pouze menší část historického území celého Slezska, na české straně pak dokonce zasahuje i na území severní Moravy. I přes tuto nepřesnost se však tento název rychle ujal a díky svému latinskému původu, který umožňuje užívat tento název ve všech jazycích bez potřeby jeho překladu, je snadno srozumitelný.

 

Symbol

Symbolem Euroregionu Silesia je logo tvořené dvanácti žlutými hvězdami v kruhu v modrém poli, s vlajícími a vzájemně propojenými vlajkami České republiky a Polské republiky a nápisem EUROREGION SILESIA.

Původní logo, vzniklé v rámci dětské soutěže, bylo nutné časem upravit - původně černý nápis EUROREGION SILESIA na tmavomodrém poli zanikal, a proto byl nahrazen bílým nápisem užívaným dnes.

Pravidla pro správné užívání oficiálního loga Euroregionu Silesia a logo v různých formátech najdete zde.