Setkání u příležitosti 20. výročí Euroregionu Silesia se uskutečnilo dne 13. září 2018.

Dopolední konferenční část se uskutečnila v Mysliveckém zámečku v Ratiboři. Na úvod byl promítnut nový film „20 let Euroregionu Silesia", který prostřednictvím dnes již historických záběrů a vzpomínek „otců-zakladatelů" - Jana Mrázka a Andrzeje Markowiaka - mapuje počátky euroregionu, zachycuje jeho další rozvoj až po současnou činnost. V rámci následujících vystoupení byla zhodnocena 20letá přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia, byly prezentovány dosavadní výsledky společné práce a nastíněna očekávání do budoucna.

Podrobný program mezinárodní konference „20 let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia - Stojí za to být spolu?" (PL-CZ verze)

Za „otce-zakladatele“ Euroregionu Silesia jsou považováni tehdejší primátor Ratiboře pan Andrzej Markowiak (vlevo) a Opavy pan Jan Mrázek (vpravo). 

 U příležitosti 20. výročí Euroregionu Silesia byla české a polské straně euroregionu udělena Zlatá čestná medaile za zásluhy pro Slezské vojvodství.Euroregionu Silesia přijeli k jeho výročí popřát jak zástupci všech euroregionů česko-polského příhraničí – Euroregionu Nisa, Glacensis, Praděd, Těšínské Slezsko a Beskydy, tak zástupci i těch vzdálenějších – Euroregionu Tatry, Karpaty či Sprewa - Nysa – Bóbr.

 

Po dopolední konferenci následoval přejezd účastníků na českou stranu na odpolední a večerní integrační setkání v Buly aréně v Kravařích. Zde na ně čekal kulturní program i sportovní klání v podobě česko-polského turnaje ve fotbale, bowlingu a adventure golfu. Po slavnostní večeři byly vyhlášeny výsledky sportovního odpoledne a poté následoval zábavný i poučný česko-polský kvíz a taneční zábava.