SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM V OPAVĚ

Jde o nejstarší muzeum v České republice, které bylo založeno 1. května 1814. Muzeum vlastní téměř dva a půl milionu sbírkových předmětů. Ve Výstavní budově muzea jsou umístěny stálé expozice gotiky, renesance a baroka (14. - 18. století), přírodovědná a etnografická expozice. Konají se zde i dočasné výstavy.

MUZEUM NOVOJIČÍNSKA

Muzeum Novojičínska, které sídlí v budově Žerotínského zámku v Novém Jičíně, kromě stálé expozice historie města a výtvarných děl umělců Novojičínska nabízí návštěvníkům i rozsáhlou expozici klobouků a pokrývek hlavy s názvem „Nechte na hlavě". Malou atrakcí expozice je dobový fotoateliér, v němž se mohou návštěvníci ve vlastním nebo zapůjčeném klobouku vyfotografovat. Vedle těchto stálých expozic muzeum nabízí velké množství výstav a akcí. Ostravské muzeumOstravské muzeum sídlí v historické budově Staré radnice v samotném centru města Ostravy.

Sbírkové fondy muzea v současné době čítají kolem 1 210 000 předmětů značné historické hodnoty.

HASIČSKÉ MUZEUM MĚSTA OSTRAVY

Budova Hasičského muzea v Ostravě-Přívoze byla postavena obcí v roce 1905 a již z počátku sloužila hasičům, zprvu německým, od roku 1919 nově založenému českému sboru dobrovolných hasičů. Expozice muzea, která je rozdělena do šesti částí, představuje odborné i laické veřejnosti historii požární ochrany v Ostravě, vývoj technických prostředků a činnost hasičů.

MUZEUM BŘIDLICE V BUDIŠOVĚ NAD BUDIŠOVKOU

V okolí Budišova nad Budišovkou se nacházejí rozsáhlé břidlicové doly. S historií, současností i budoucností této suroviny seznamuje Muzeum břidlice. Návštěvníci si ve zřízené štípárně také sami mohou zkusit štípání břidlice a jako památku si odvézt třeba břidlicové srdíčko.

PAMÁTNÍK JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO VE FULNEKU

Památník významného českého pedagoga, „učitele národů" Jana Ámose Komenského sídlí v budově bratrského sboru ve Fulneku. Památník, který je umístěn do budovy bývalého bratrského sboru, místa posledního pobytu Jana Ámose Komenského před jeho odchodem do vyhnanství, návštěvníkům nabízí stálou expozici o jeho životě a díle.

SKANZEN LIDOVÝCH TRADIC V BOLATICÍCH

S životem na vesnici před desítkami let seznamuje Skanzen lidových tradic v Bolaticích, který byl vybudován v roce 2002. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout obytné i hospodářské části typického venkovského stavení a seznámit se s tradičními řemeslnými nástroji, zemědělskými stroji a nářadím používaným v domácnosti a při práci na statku. V areálu skanzenu se kromě prohlídek konají po celý rok také kulturně-společenské akce tradičního lidového charakteru, jako jsou Velikonoce na dědině, stavění májky či předvánoční setkání s poslechem vánočních koled.

ARBORETUM V NOVÉM DVOŘE

Arboretum v Novém Dvoře, které je součástí Slezského zemského muzea v Opavě, nabízí návštěvníkům dendrologickou expozici o ploše 23 ha. Základem arboreta je bohatá sbírka domácích a cizokrajných dřevin, subtropických a tropických rostlin a zástupců dřevin a bylin ze všech kontinentů světa. Právem bývá tato bohatá sbírka dřevin nazývána „Dřeviny pěti světadílů".