Obec Lyski leží v jihozápadní části Slezského vojvodství v rybnickém okrese. Dlouhá léta patřily Lyski a sousedící vesnice k rybnickému okresu, Adamowice, Bogunice a Raszczyce pak k okresu raciborskému. Po několika dalších reorganizacích (poslední v roce 1933) vznikla současná obec Lyski, která zahrnuje kromě samotných Lysek následující místní části, tzv. „sołectwa": Adamowice, Bogunice, Dzimierz, Nowa Wieś, Pstrążna, Raszczyce, Sumina, Zwonowice a Żytna. Obec je charakteristická velkou rozlohou. Rozkládá se na 57,8 km2 a co do velikosti je druhou největší v rybnickém okrese.

Díky lokalitě v místě, v němž se protínají důležité silniční tahy, je obec úzce spojena se dvěma nejdůležitějšími sousedními městy, Rybnikem a Raciborzem. Předností obce je její lokalizace na území tzv. Zeleného Slezska. Rozsáhlé zemědělské a lesní plochy významně toto území odlišují od průmyslové krajiny, která je tak typická pro okolí Rybnika.

Obec Lyski leží na území krajinného parku „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" a zároveň patří k nejčistším obcím ve Slezském vojvodství. Mezi krajinné, přírodní a historické zajímavosti, které stojí za zhlédnutí, patří:

 • kaplička Matky Boží Královny Andělů z roku 1890 v Adamowicích
 • hájenka v Adamowicích, postavená kolem roku 1890
 • komplex hospodářských budov s parkem z přelomu 19. a 20. století v Dzimierzi
 • neogotický farní kostel sv. Markéty (Małgorzaty) z roku 1906 v Lyskách
 • hřbitov ze 14. století se souborem historických náhrobků z 19. a začátku 20. století a neogotickou hřbitovní kaplí Połedniků v Lyskách z 19. století
 • budova Domova pro seniory, která byla postavena v Lyskách Józefem Benedyktem Połednikem jako Dům pro chudé
 • hospodářské budovy v klasicistickém slohu z roku 1800 v Lyskách
 • „Żelazowiec" - komplex rybníků v Nowé Vsi s rákosišti a hájky
 • neorománský kostel sv. Mikuláše (Mikołaja) - patrona nejstarších slezských kostelů z roku 1905 v Pstrążné
 • dub letní (křemelák) v Pstrążné s obvodem kmene 550 cm, vysoký přibližně 24 metrů - od roku 1955 přírodní památka
 • „Bednarkowiec" - pahorek v Raszycích, na němž kdysi stál dřevěný zámek, pivovar, vepřín a ovčín. Do dnešních dob se zachovaly základy budov se sklepy s křížovou žebrovou klenbou postavenou na sloupech.
 • neorománský farní kostel Apoštolů Šimona a Judy Tadeáše z roku 1911 spolu se hřbitovem ze 17. století v Raszycích
 • dřevěný a zděný dům v Sumině, postavený v roce 1870 ve tvaru písmene „L" na původních základech
 • budova Polského celního úřadu a stanoviště policie v Sumině u bývalé polsko - německé hranice z let 1922 - 1939
 • říční dolina střední Suminy - lužní lesy a mokřadla, místo, kde si hledají potravu bobři evropští
 • Myslivecký palác na Vinné hoře ve Zwonovicích, postavený kolem roku 1887 knížetem ratibořským v místě bývalého cisterciáckého hospodářství
 • Życinský les s nemohutnějším stromem tohoto lesa - dubem Eliaszem s obvodem kmene 452 cm a s kamenem vrostlým do kmene ve výšce 4 m
 • dům v Żytné s nejstarší částí postavenou roku 1887.