NEJSTARŠÍ MUZEUM

Na území Euroregionu Silesia se nachází nejstarší muzeum v České republice: Slezské zemské muzeum v Opavě bylo založeno 1. května 1814. Předstihlo tak vznik Národního muzea v Praze i Moravského zemského muzea v Brně.

NEJVĚTŠÍ ARCHIV

Zemský archiv v Opavě je třetím největším a také třetím nejstarším státním archivem v České republice. Plní funkci státního oblastního archivu na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje, současně je však také historickým zemským archivem pro bývalé vévodství slezské.

NEJVĚTŠÍ PAMÁTNÍK

Betonový obří Památník II. světové války v Hrabyni přímo u cesty spojující Ostravu s Opavou patří mezi největší stavby svého druhu v České republice. Po mnoha letech oprav je opět otevřen pro veřejnost.

NEJVĚTŠÍ HORNICKÉ MUZEUM

Největší hornické muzeum v České republice se nachází pod památným vrchem Landek v Ostravě-Petřkovicích. Muzeum nabízí svým návštěvníkům několik expozic, včetně podzemní expozice ve štolách skutečného historického dolu Anselm či expozice báňského záchranářství, která je největší svého druhu na světě.

NEJVĚTŠÍ VĚTRNÉ KOLO

V Cholticích, části Městysu Litultovice, se nachází památkově chráněný mlýn německého typu z roku 1833, který se pyšní největším větrným kolem s lopatami v České republice.

NEJVĚTŠÍ UNIVERZITNÍ CAMPUS

Největší univerzitní campus v České republice má Vysoká škola báňská-Technická univerzita v Ostravě. Na sedmi fakultách této univerzity studuje kolem 15 000 studentů. Jako jediná univerzita v ČR má také svou vlastní hvězdárnu a planetárium. 

 

NEJMENŠÍ STŘEDNÍ ŠKOLA

Jednou z nejmenších středních škol v České republice je Střední odborná umělecká škola varhanářská v Krnově, která je zároveň jedinou ve svém oboru v zemi. Studenti zde mají možnost získat vzdělání v jedinečném oboru umělecko-řemeslná stavba varhan.

NEJMODERNĚJŠÍ KONZERVATOŘ

V roce 1996 byla v Ostravě otevřena nová moderní budova Janáčkovy konzervatoře, založené v roce 1953. Kromě toho konzervatoř má ve svém koncertním sále nejmodernější varhany ve střední Evropě, vyrobené v krnovské firmě Rieger-Kloss.