Głubczyce leží v jihozápadní části Polska. Je největší obcí Opolského vojvodství. Zaujímá plochu o rozloze přibližně 294 km2 (3,1% povrchu vojvodství). Takřka čtrnáctitisícové město Głubczyce leží na řece Psina na historické obchodní cestě Opole - Olomouc - Brno. Je sídlem orgánů obce a okresu a také centrem regionu, který se soustřeďuje na poskytování služeb a zpracovatelský průmysl. Asi 20 km od centra města vede silnice Pszczyna - Racibórz - Opole - Olomouc - Brno č. 45, která tvoří hlavní dopravní trasu. Ve vzdálenosti 25 km přímou čárou je situována silnice č. 11 Praha (Hradec Králové) - Český Těšín (Ostrava), vedoucí přes Opavu. Od budované dálnice A4 Drážďany - Berlín - Zgorzelec - Wrocław - Opole - Gliwice - Katowice - Kraków - Rzeszów - Medyka - Kyjev je město vzdálené necelých 40 km.

Głubczyce, které mají městská práva od roku 1275, se mohou pochlubit četnými historickými památkami z různých období. Zvláštní pozornost si zaslouží renesanční radnice postavená roku 1570 na místě původního kupeckého domu ze 14. století s využitím starodávných stavebních prvků. Za druhé světové války byla zničena, obnovena byla v letech 2006 - 2008. Za zmínku také stojí farní kostel Narození Nejsvětější Panny Marie z druhé poloviny 13. století, klášter řádu františkánů z 18. století a také mariánský sloup z roku 1738. Za zhlédnutí rovněž stojí kostel sv. Trojice v Spavici, postavený v letech 1701 - 1706, který je významnou historickou památkou, dále kostel Povýšení svatého Kříže z roku 1910 v Bogdanowicích, kostel Jana Křtitele z 1575 roku v Chromiążi, zámek z 16. století ( přestavěný v 19. století) v Grobnikách a kaplička sv. Barbory z přelomu 18. a 19. století. Vedle ní se nachází pramen, jehož voda má, podle místních tradic, kouzelnou moc. Dále je to kostel Povýšení sv. Kříže v Klisině, klasicistický dvůr ze začátku 19. století v Pielgrzymowě, palác v Pomorzowicích, postavený roku 1614 starostou krnovského knížectví Hartwichem von Stittenem a přestavěný v roce 1905.

Głubczyce jsou vysněným místem pro milovníky malebných krajin. Mezi turistické atrakce této obce patří chráněné území oblasti Mokre - Lewice, zahrnující část Opavských hor a také Les Głubczyce ležící na sever od města a zahrnující část povodí Straduně včetně mnohých soutěsek a roklí. Na tomto území lze najít velké množství chráněných rostlin a zvířat. O něco menší lesní komplexy se nacházejí také v jihozápadní části obce, mimo jiné v okolí Pielgrzymowa, Pietrowic, Radyně, Braciszowa a na východ od Chróstna. Ve vzdálenosti 12 km od Głubczyc, asi 2 km od hranice, se nachází Camp č. 240***. O vysokém standardu zmíněného střediska svědčí četná ocenění tituly „Mister Campingu", které uděluje Polská federace campingu a caravaningu. Milovníkům cykloturistiky nabízíme projížďku příhraničními česko - polskými cyklistickými trasami Slezska, které vedou malebnou rovinatou krajinou okolím Głubczyc, Głogówka, Branic, po české straně Krnovem, Albrechticemi a Osoblahou.

Głubczyce jsou obcí s rolnickou tradicí. Rozvoji zemědělství přejí úrodné půdy a také podnebí. Pěstují se především obilniny (pšenice, žito, ječmen) - více než 80% a také okopaniny (brambory a červená řepa) - cca 10%.

Místní hospodářství tvoří zejména podniky potravinářského odvětví (Zakłady Piwowarskie Głubczyce S.A., Toska Sp z o. o., Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska), zemědělské produkce (Top Farms „Głubczyce" Sp. z o. o.), odvětví kovodělného průmyslu (Elektromet a Galmet) a kosmeticko - farmaceutické (ASA, Sp. z o. o., KOSMED). Známé a v celém Polsku ceněné výrobky těchto firem jsou dobrou vizitkou místního hospodářství a svědčí o umění efektivního investování v tomto regionu. Kromě již zmíněného ve městě dobře prosperují stavební firmy (Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomex", Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego „Chmielewski"), firmy obchodní, oblast služeb ( P.U.H. „Krokus", FHU „Mega") a také řemeslnické podniky sdružené v Řemeslnickém družstvu a Cechu různých řemesel.