Obec Kornowac se rozkládá východně od Ratiboře. Zaujímá rozlohu 26,3 km2. Počet obyvatel se v současné době pohybuje kolem 4 750 osob. Obec tvoří 5 místních samosprávných částí, tzv. „sołectwa": Kornowac, Kobyla, Łańce, Pogrzebień a Rzuchów. Obecní symboly, znak a prapor, byly schváleny usnesením zastupitelstva obce ze dne 11. listopadu 2000. Návrh znaku byl vypracován na základě práce prof. M. Gumowského „Znaky a pečeti obcí Slezského vojvodství" (Katovice, 1939), kde je zmíněna pečeť obce Kornowac. Znak tak vychází z vyobrazení obecní pečetě, která zobrazuje větvičku se dvěma listy: lipovým a dubovým.

Kornowac má výhodnou polohu z hlediska dopravní dostupnosti: vzdálenost od tří velkých měst (Rybnik, Wodzisław, Racibórz - Ratiboř) není větší než 15 km a přes její území procházejí krajské cesty č. 933 a 935. Obec Kornowac hraničí na severu s obcí Lyski, od jihu s obcí Lubomia, ze západu s Ratiboří, s Pszowem a Rydułtowem na jihu.

Obec Kornowac se vyznačuje velkou členitostí reliéfu. V Kobyle a Pogrzebieni se nacházejí vyhlídkové věže, které nabízí výhled na celé okolí. Kornowac patří k nejčistším obcím v celém Slezském vojvodství. Dokládá to bohatství fauny a flóry včetně chráněných druhů. Z dob krále Sobieského se zachovaly části dubové aleje v Rzuchowě, patřící k nejzajímavějším zákoutím obce.

Přes území obce Kornowac vedou dvě turistické trasy. První vede z Łubowic do Pogrzebienia, kterou kdysi kráčel básník Joseph von Eichendorff na cestě ke své vyvolené Luize. Druhá turistická trasa vede jihozápadní hranicí obce a dále pokračuje z Będzina přes Tarnowské Góry a Racibórz do Krzanowic. V budoucnu se počítá s jejím prodloužením přes Moravu až na horu Kahlenberg u Vídně.

K nejvýznamnějším historickým památkám obce Kornowac patří:

  • palác v Rzuchowě postavený v 80. letech XIX. století Heinrichem Himmlem. Palác je obklopen krajinným parkem s četnými exotickými keři a také jedinou přírodní památkou v obci - dubem letním - křemelákem, jehož stáří se odhaduje na 250 let.
  • palác v Pogrzebieni, který roku 1882 koupila rodina von Baildon (potomci známého slezského průmyslníka Johna Baildona) a následně byl přestavěn a rozšířen v italském neorenesančním slohu. Nacházejí se v něm vzácné mramorové schody.
  • kostel v Pogrzebieni, který vznikl v polovině 19. století a vedle svatyně v Pszowě byl nejstarším zděným kostelem v okolí; jeho začátky však sahají pravděpodobně do 14. století.

Obec Kornowac podporuje činnost kulturních a sportovních organizací. Příkladem aktivní činnosti je práce Obecního centra kultury a obecní veřejné knihovny v Kornowaci se sídlem v Kobyli.