Obec Lubomia leží v jihozápadní části Slezského vojvodství, na pravém břehu Odry a patří k nejstarším obcím v regionu. Nachází se ve vzdálenosti asi 15 km od hranic s Českou republikou mezi městy Wodzisław Śląski a Racibórz. Obec se rozkládá na ploše 41,8 km2 a žije v ní 8,1 tisíc obyvatel. Z administrativního hlediska patří k obci 6 místních částí: Lubomia, Syrynia, Nieboczowy, Buków, Grabówka a Ligota Tworkowska.

Historie území nad Odrou, obdobně jako celého rybnicko-wodzisławského regionu, sahá doby kamenné. Svědčí o tom nejstarší naleziště hliněných nádob. Z mladší doby kamenné (neolitu) pocházejí stopy osídlení v Syrynii. Na první staletí našeho letopočtu jsou datována naleziště římských mincí, která svědčí o úzkém kontaktu místních lidí s římským impériem přes Moravskou bránu. Ze 7. století pochází osada v Syryni a ze 7. - 9. století hradisko v lesích kolem Lubomie. Hradisko bylo pravděpodobně zničeno v 11. století v době válek vedených Mieszkem II. Naleziště keramických zbytků však mohou být důkazem, že větší nebo menší osady zde existovaly ještě v dřívějším období. První historické zmínky o vesnici Lubomia pocházejí z roku 1303. Po řadu let byla Lubomia součástí Raciborského knížectví a do roku 1551 patřila spolu s ním ke Koruně české. Z tohoto období pocházejí ruiny zámku na „Kotówce" - tento zámek byl pravděpodobně určitou dobu sídlem raciborského knížete Jana. Od roku 1551 přešlo Raciborské knížectví spolu s Lubomií pod vládu Habsburků. Po prohrané první Slezské válce v 1742 roce přešlo toto území pod vládu Pruska. Po slezských povstáních byl raciborský okres rozdělen - Lubomia byla připojena k Polsku a Racibórz patřil dále k Německu.

Nejvýznamnější historické památky:

  • Buków: Růžencová kaple z roku 1770
  • Grabówka: sýpka z 18. století
  • Lubomia: socha sv. Jana Nepomuckého, kaplička ze 16. století.

Díky velké různorodosti území se obec Lubomia vyznačuje neobvyklými krajinnými a přírodními krásami. Příkladem je chráněný přírodně krajinný komplex „Wielikąt". Dalším lákadlem jsou četné vodní plochy, u kterých se nacházejí dvě rekreační střediska poskytující v letní sezoně aktivní odpočinek a relaxaci.

Obec Lubomia však není pouze místem určeným k návštěvě a odpočinku. V územním plánu obce bylo vybráno mnoho malebně umístěných míst určených k výstavbě rodinných domků a také místa vhodná k podnikatelské činnosti, vybavená inženýrskými sítěmi a přístupovými komunikacemi.

Na území obce pracuje Obecní a Místní kulturní dům, kluby, Obecní veřejná knihovna a její pobočky. Kulturní domy pořádají výstavy amatérských umělců, zajímavé výlety a zájezdy, např. do divadel, a další kulturní akce. Kromě toho jsou v nabídce Obecního kulturního domu jazykové kurzy, tanečních kroužky nebo kurzy aerobiku. Je
zde také autoškola a malá internetová kavárna.

Dlouholeté tradice má v obci sborový zpěv a hudba. Známé jsou smíšené sbory „Echo" ze Syrynie, „Lutnia" z Lubomi a také folklorní soubory „Johanki" z Nieboczů a „Syryniczki" ze Syrynie. Tradici místních zvyků a tanců pečlivě střeží čtyři pružně pracující Kluby vesnických hospodyň. V kulturním a sportovním životě obce a protipožární ochraně se angažuje pět jednotek dobrovolných hasičů.

Na území obce Lubomia pracují čtyři sportovní fotbalové kluby: LKS „Silesia Lubomia „", „Naprzód 32 Syrynia", „Odra Nieboczowy" a „Wypoczynek Buków", z nichž první dva hrají v současné době krajskou ligu. Každý sportovní klub má k dispozici vlastní hřiště s vybavením.