Obec Marklowice je situována v jižní části Slezského vojvodství, na území wodzisławského okresu. Rozkládá se na ploše přibližně 14 km2. Čítá kolem 5 200 obyvatel, kteří jsou zaměstnáni především v těžebním průmyslu,ve stavebnictví a službách.

Osada Marklowice byla založena kolem roku 1300 v místě lesů a vysušených mokřin podél potoka Marklówka. Zakladatelem vesnice byl nějaký Merkel, s největší pravděpodobností první šoltys této obce. Od jeho jména je odvozen latinský název „Merclini vila", který byl poprvé zmíněn kolem roku 1300. Z roku 1324 se také zachovala kopie výsadního práva „sołeckého" uděleného ratibořským knížetem Przemkem dalšímu šoltysovi jménem Fuczko.

Díky rozvoji obce vznikly postupně dvě vesnice - Marklowice Dolne a Marklowice Górne. Každá z těchto obcí měla jiného majitele. Majitelem Dolnych Marklowic byl koncem 17. století hrabě Jan Jiří von Larysz, zemský písař Mniejszego Stanowego Państwa Wodzisławskiego (Menšího stavovského státu wodzisławského). Majiteli Górnych Marklowic pak byli představitelé rodu Pławeckých, Welczků a rodina Bludowských. Do 20. let 20. století vesnice Marklowice Dolne a Górne byly samostatnými obcemi a měly vlastní znaky. Marklowice Dolne měly ve svém znaku postavu sv. Valentýna, Marklowice Górne pak lva ve skoku. V polovině 70. let 20. století přestala obec Marklowice jako samostatná správní jednotka existovat. Byla přičleněna k městu Wodzisław Śląski. Díky snahám aktivní skupiny obyvatel, potvrzených výsledky referenda, Marklowice získaly v posledních dnech roku 1994 znovu samostatnost. Současný znak obce Marklowice představuje na modrém poli štítu zlatého lva vztyčeného na zadních nohou, dívajícího se vlevo.

K významným historickým objektům a místům patří:

  • budova školy v Marklowicích - Chałupkách z období let 1903 - 1905
  • budova školy v Marklowicích Górnych z roku 1890
  • farní kostel sv. Stanislava Biskupa a Mučedníka, postavený v letech 1914 - 1916 podle projektu architekta Johanna Affy
  • budova mateřské školy z roku 1844
  • Památník Slezských povstalců odhalený 1. listopadu roku 1924
  • pomník vězňů z Osvětimi v blízkosti hřbitova
  • pamětní obelisk postavený v roce 2000 u příležitosti 700. výročí Marklowic
  • velké hospodářství z 16. století v Marklowicích Dolnych
  • hospodářství z 19. století v Marklowicích Górnych - tzv. „Zameczek"
  • hospoda Harenda z 19. století v Marklowicích Górnych.

V současné době místem nejvíce navštěvovaným občany Marklowic i širokého okolí je tzv. Tropický ostrov otevřený v dubnu roku 2008 , který je první etapou výstavby vodního rekreačního parku v Marklowicích. Je to veřejně přístupný park s mnohými atrakcemi pro děti a sportovním vybavením pro děti i dospělé. Na území parku se velkému zájmu těší horolezecká stěna, houpačky, místa pro cvičení a jízdu na kolečkových bruslích. V parku se také nachází místo se scénou pro organizování různých akcí a koncertů. Lze se projít po cestičkách podél plynoucí podsvětlené říčky anebo se posadit u fontány. „Tropický ostrov" leží v centru Marklowic u krajské cesty č. 932. Nachází se u něj parkoviště a kavárna. Do budoucna je plánováno poblíž parku vybudovat dvě rekreační a naučné cyklistické trasy.