Obec Pietrowice Wielkie se nachází v jihozápadní části Polska. Obec patří k raciborskému okresu, Slezskému vojvodství, zabírá plochu 68,07 km2 a je obydlena 7 200 obyvateli. Obec tvoří 11 místních správních celků, tzv. „sołectw": Amandów, Krowiarki, Maków, Pawłów, Żerdziny, Kornice, Cyprzanów, Lekartów, Samborowice, Gródczanki a Pietrowice Wielkie.

Bohatství obce Pietrowice Wielkie představují cenné pamětihodnosti, které dokládají minulost tohoto regionu. K nejzajímavějším patří dřevěný poutní kostelík sv. Kříže v Pietrowicích Wielkich, postavený v roce 1667. Pro poutníky, kteří ke kostelíku putují, je přichystáno příjemné místo s ohništěm, u kterého mohou odpočívat. Další pamětihodností je zámecký palác v Krowiarkach, vybudovaný v roce 1826 Ernestem Joachimem Strachwitzem, na jehož místě se dříve nacházel dřevěný zámek z 17. století. Farní kostely situované v Krowiarkach, Makowě, Pawłowě, Cyprzanowě, Samborowicích a Pietrowicích Wielkich, modlitební kapličky, nacházející se nejčastěji u hlavních cest, a také kříže mezi poli připomínající historii této země - to vše je také součástí architektonického bohatství obce. Překrásnou památkou sołectwa Samborowice je dvorek, u kterého se v minulosti nacházel vodní mlýn. Architektonicky zajímavá je tzv. franská zástavba v sołectwě Cyprzanów.

Neoddělitelnou součástí krajiny obce Pietrowice Wielkie jsou rozlehlá pole a malebné louky a uprostřed nich zalesněná místa, hájky, lesy nebo parky a stromořadí. Jedním z nejzajímavějších objektů je rozlehlý park u zámeckého areálu v Krowiarkach, který je krajinným parkem s mnohými ukázkami starých a exotických stromů, jakým je např. zerav obrovský. Přírodní zajímavostí je také alej, která vede do lesa v Kornicích.

Při popisu zelené krajiny je vhodné se na chvíli zastavit v údolí sv. Kříže, kde vzniklo u kostela arboretum, ve kterém bylo vysázeno 4 000 stromů. Krásné zátiší nabízí údolí řeky Troje, které leží uprostřed malebných luk. Krajinu lesů, luk a polí obohacují různě velké rybníky. Krásu přírody této oblasti, čistotu ovzduší a harmonii s přírodou potrhuje přítomnost mnoha čapích hnízd. Krásnou krajinu lze obdivovat při jízdě po bezpečných cyklistických stezkách.

Obec má bohaté sportovně-rekreační zázemí, které využívá mnoho občanů i návštěvníků, kteří do obce zavítají. Je zde několik sportovních hřišť, na kterých se hrají klubové zápasy a které umožňují také pořádání slavností a rodinných pikniků. K dispozici jsou také školní tělocvičny a tenisový kurt, který se nachází v Pietrowicich Wielkich při základní škole. Nemalou atrakcí pro návštěvníky jsou také stáda koní v Kornicích.

Kulturní život obce je soustředěn kolem různých společenských organizací, jakými jsou např. dobrovolný svaz hasičů či různé sportovní kluby. Kalendář celoročních kulturních akcí je velmi bohatý. Tradiční akcí jsou dožínky, které organizují všechna solectwa. Poslední den masopustu se každoročně v jednom ze solectw koná méně známá tradice „vodění medvěda". K nejvýznamnějším akcím patří Velikonoční procesí na koních. Má charakter jedinečné tradice, která má kořeny hluboko v historii. Na Velikonoční pondělí směřuje prosebné koňské procesí přes pole ke starodávnému kostelu sv. Kříže, odkud po mši následuje tradiční objíždění polí. Celý obřad je zakončen koňskými dostihy a slavností, při které probíhají závody ve skocích přes překážky a předvádí se krocení koní.

Již několik let je v obci organizována Eko - výstava, na které jsou prezentovány hlavně moderní systémy vytápění. Kromě toho se každý návštěvník může seznámit s novinkami ve stavebnictví pro dům i zahradu. Celá akce má charakter rodinného pikniku.

Obec Pietrowice Wielkie je také ideálním tzv. „místem na zemi", kde je možné založit rodinu, vychovávat děti a vést každodenní život. Je zde velmi dobře rozvinutá vzdělávací infrastruktura - 4 základní školy (1. stupeň), 1 základní škola 2. stupně a mateřské školy s moderním vybavením. Nechybí síť knihoven, vesnických družin a obecní informační centrum. Zde je možné bezplatně využívat internet a další mediální služby. V obci je zdravotní středisko a také místní policejní služebna v Pietrowicach Wielkich.