Dle čl. V Stanov jsou tyto orgány české části Euroregionu Silesia :

  • Valná hromada
  • Rada
  • Sekretariát
  • Revizní komise
  • Pracovní skupiny

Valná hromada je nejvyšším orgánem, ve kterém je zastoupen každý z řádných i přidružených členů.

Rada je nejvyšším orgánem mezi zasedáními Valné hromady. V čele Rady stojí předseda, který zároveň plní funkci statutárního zástupce české části euroregionu a který je zastupován místopředsedou. Maximální počet členů je 11.

 ČlenZástupce členaFunkce v Radě
1.STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVAIng. Tomáš Navrátil
primátor
předseda
2.STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVAIng. Tomáš Výtisk
starosta městského obvodu Krásné Pole
místopředseda
3.MĚSTO NOVÝ JIČÍNBc. Stanislav Kopecký
starosta
člen
4.MĚSTO ODRYIng. Libor Helis
starosta
člen
5.MĚSTO VÍTKOVIng. Pavel Smolka
starosta
člen
6.OBEC STĚBOŘICERoman Falhar, DiS.
starosta
člen
7.OBEC SUDICEPetr Halfar
starosta
člen
8.OBEC JEZDKOVICEVěra Burdová
starostka
člen
9.OBEC ŠILHEŘOVICEMgr. Radek Kaňa
starosta
člen
Složení Rady platné od 7. 2. 2019 

 

Sekretariát je výkonným orgánem se všeobecnou působností, v jeho čele stojí tajemník. Od 1.7.2000 tuto funkci zastává Ing. Jana Novotná Galuszková.

Revizní komise je kontrolním orgánem, který se skládá nejméně ze 3 osob. JménoFunkceFunkce v revizní komisi
1.Ing. Rudolf Sněhotastarosta obce Chuchelná
2.Ing. Petr Tomanstarosta obce Oldřišov
3.Daniel Procházkastarosta obce Rohov
Složení revizní komise platné od 7. 2. 2019  

 

Pracovní skupiny se zřizují pro plnění různých specifických úkolů. Může se jednat o stálé i časově omezené pracovní skupiny. Tyto skupiny mají funkci poradního orgánu Rady. V současné době nejsou zřízeny žádné pracovní skupiny.