disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2010773 400,00


Příjmyčlenské příspěvky896 000,00
projekt "FMP v Euroregionu Silesia" (OPPS) - dotace z ERDF (refundace výdajů za 3.-4. čtvrt. 2010 a 1. čtvrt. 2011)1 100 000,00
projekt "FMP v Euroregionu Silesia" (OPPS) - dotace ze SR (refundace výdajů za 3.-4. čtvrt. 2010 a 1. čtvrt. 2011)165 000,00
úroky z účtů3 000,00
Příjmy celkem2 164 000,00


VÝDAJE:mzdové náklady - zaměstnanci1 050 000,00
ostatní mzdové náklady - regionální experti FMP, manažeři FMP, ostatní70 000,00
soc. + zdravotní pojištění zaměstnavatele357 000,00
zákonné pojištění zaměstnavatele6 000,00
příspěvek zaměstnavatele na stravenky, na penzijní připojištění45 000,00
DHM20 000,00
materiál30 000,00
poplatky za telefon35 000,00
poštovné10 000,00
bankovní poplatky25 000,00
nájemné55 000,00
služby k nájmu
60 000,00
daňové poradenství, účetnictví, personalistika45 000,00
školení, vzdělávání20 000,00
propagace120 000,00
internet20 000,00
překlady20 000,00
ostatní služby20 000,00
cestovné70 000,00
pohoštění, dary40 000,00
pojištění4 000,00
ostatní daně a poplatky2 000,00
Výdaje celkem2 124 000,00


Hospodářský výsledek 201140 000,00
Disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2010773 400,00
Disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2011813 400,00