disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2009386 000,00


PŘÍJMY:členské příspěvky900 000,00
projekt "FMP v Euroregionu Silesia" (OPPS) - dotace z ERDF (refundace výdajů za 2.-4. čtvrt. 2009 a 1. čtvrt. 2010)1 000 000,00
projekt "FMP v Euroregionu Silesia" (OPPS) - dotace ze SR (refundace výdajů za 2.-4. čtvrt. 2009 a 1. čtvrt. 2010)150 000,00
projekt "10 let přeshraniční spolupráce v ERS" (FMP OPPS) - dotace z ERDF (refundace výdajů)76 000,00
projekt "E-learning" v rámci Leonardo da Vinci (doplatek dotace)2 000,00
úroky z účtů3 000,00
Příjmy celkem2 131 000,00


VÝDAJE:mzdové náklady - zaměstnanci1 000 000,00
ostatní mzdové náklady - regionální experti FMP, manažeři FMP, ostatní50 000,00
soc. + zdravotní pojištění zaměstnavatele340 000,00
zákonné pojištění zaměstnavatele4 000,00
příspěvek zaměstnavatele na stravenky, na penzijní připojištění46 000,00
DHM60 000,00
materiál30 000,00
poplatky za telefon45 000,00
poštovné10 000,00
bankovní poplatky15 000,00
nájemné55 000,00
služby (teplo, el. energie, voda)60 000,00
daňové poradenství, účetnictví, personalistika40 000,00
školení, vzdělávání30 000,00
propagace (inzerce, reklama, propagační předměty)120 000,00
internet30 000,00
překlady40 000,00
ostatní služby (externí dopravce, servis výpočetní techniky)20 000,00
cestovné60 000,00
pohoštění (jednání VH, Rady ERS, ERŘV, semináře), dary30 000,00
pojištění4 000,00
ostatní daně a poplatky (silniční daň, správní poplatky)2 000,00
Výdaje celkem2 091 000,00Hospodářský výsledek 201040 000,00
Disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2009386 000,00
Disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2010426 000,00