PŘÍJMY:


členské příspěvky978 000,00
projekt "Administrace FMP regionu Silesia" (INTERREG IIIA) - dotace z ERDF (refundace výdajů - doplatek)56 400,00
projekt "Administrace FMP regionu Silesia" (INTERREG IIIA) - dotace ze SR (refundace výdajů - doplatek)6 600,00
projekt "FMP v Euroregionu Silesia" (OPPS) - dotace z ERDF (refundace výdajů za 2007-2008)782 000,00
projekt "FMP v Euroregionu Silesia" (OPPS) - dotace ze SR (refundace výdajů za 2007-2008)138 000,00
projekt "FMP v Euroregionu Silesia" (OPPS) - dotace z ERDF (refundace výdajů za 1. čtvrtletí 2009)255 000,00
projekt "FMP v Euroregionu Silesia" (OPPS) - dotace ze SR (refundace výdajů za 1. čtvrtletí 2009)45 000,00
projekt "10 let přeshraniční spolupráce v ERS" (FMP OPPS) - dotace z ERDF (refundace výdajů)76 000,00
úroky z účtů2 000,00
Příjmy celkem2 339 000,00


VÝDAJE:


mzdové náklady - zaměstnanci750 000,00
ostatní mzdové náklady - regionální experti FMP, manažeři FMP, ostatní80 000,00
soc. + zdravotní pojištění zaměstnavatele270 000,00
zákonné pojištění zaměstnavatele3 000,00
příspěvek zaměstnavatele na stravenky, na penzijní připojištění30 000,00
DHM24 000,00
materiál40 000,00
poplatky za telefon45 000,00
poštovné10 000,00
bankovní poplatky15 000,00
nájemné55 000,00
služby (teplo, el. energie, voda)60 000,00
daňové poradenství, účetnictví, personalistika52 000,00
školení, vzdělávání30 000,00
propagace (inzerce, reklama, propagační předměty)150 000,00
internet30 000,00
překlady40 000,00
ostatní služby (externí dopravce, servis výpočetní techniky)30 000,00
cestovné60 000,00
pohoštění (jednání VH, Rady ERS, ERŘV, semináře), dary50 000,00
pojištění5 000,00
ostatní daně a poplatky (silniční daň, správní poplatky)2 000,00
splátka úvěru SMO420 000,00
Výdaje celkem2 251 000,00Hospodářský výsledek 200988 000,00
Disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2008125 700,00
Disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2009213 700,00