PŘÍJMY:


členské příspěvky obcí670 000,00
projekt "Administrace FMP regionu Silesia" (INTERREG IIIA) - dotace ERDF (refundace výdajů - doplatek)466 500,00
projekt "Administrace FMP regionu Silesia" (INTERREG IIIA) - dotace ze státního rozpočtu (refundace výdajů - doplatek)31 100,00
projekt "E-learning" v rámci Leonardo da Vinci (doplatek)2 000,00
projekt "FMP Euroregionu Silesia" (OPPS) - dotace ERDF (refundace výdajů na administraci)200 000,00
projekt "FMP Euroregionu Silesia" (OPPS) - dotace ze státního rozpočtu (refundace výdajů na administraci)35 000,00
úroky z účtů1 000,00
Příjmy celkem1 405 600,00
disponibilní zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2007267 000,00
Příjmy celkem včetně zůstatků z roku 20071 672 600,00


VÝDAJE:


mzdové náklady - zaměstnanci700 000,00
mzdové náklady (DPP) - regionální experti FMP, manažeři FMP, ostatní30 000,00
soc. + zdravotní pojištění zaměstnavatele245 000,00
zákonné pojištění zaměstnavatele3 000,00
příspěvek zaměstnavatele na stravenky, na penzijní připojištění32 500,00
DHM10 000,00
materiál36 600,00
poplatky za telefon30 000,00
poštovné5 000,00
bankovní poplatky15 000,00
nájemné120 000,00
daňové poradenství, účetnictví, personalistika52 000,00
školení, vzdělávání9 000,00
propagace (inzerce, reklama, propagační předměty)150 000,00
internet17 500,00
překlady20 000,00
ostatní služby (externí dopravce, servis výpočetní techniky)10 000,00
cestovné65 000,00
pohoštění (jednání VH, Rady ERS, ERŘV, semináře), dary20 000,00
ostatní daně a poplatky (silniční daň, správní poplatky)2 000,00
rezerva100 000,00
Výdaje celkem1 672 600,00


Disponibilní zůstatek :

Jedná se o zůstatek finančních prostředků k 31.12.2007 dle bankovních výpisů a pokladní uzávěrky ponížený o výdaje, které jsou nákladem roku 2007, ale byly nebo budou uhrazeny v roce 2008.