PŘÍJMY:


členské příspěvky obcí620 000,00
projekt "Administrace FMP regionu Silesia" - dotace ERDF (refundace výdajů)550 000,00
projekt "Administrace FMP regionu Silesia" - dotace ze státního rozpočtu31 000,00
projekt "E-learning" v rámci Leonardo da Vinci (záloha na výdaje)19 000,00
Příjmy celkem1 220 000,00
zůstatky účtů a pokladny k 31. 12. 2006475 000,00
Příjmy celkem včetně zůstatků z roku 20051 695 000,00


VÝDAJE:


mzdové náklady - zaměstnanci750 000,00
mzdové náklady - správa www, regionální experti FMP30 000,00
soc. + zdravotní pojištění zaměstnavatele265 000,00
zákonné pojištění zaměstnavatele3 000,00
příspěvek zaměstnavatele na stravenky (50,- Kč/1 prac. den/zaměstnanec)25 000,00
DHM10 000,00
materiál (kancelářské potřeby, tonery)70 000,00
poplatky za telefon25 000,00
poštovné5 000,00
bankovní poplatky10 000,00
nájemné115 000,00
daňové poradenství, účetnictví, personalistika60 000,00
školení, vzdělávání20 000,00
propagace50 000,00
překlady20 000,00
ostatní služby (externí dopravce, servis výpočetní techniky)40 000,00
cestovné80 000,00
pohoštění (jednání VH, Rady ERS, ERŘV, semináře)15 000,00
ostatní daně a poplatky (silniční daň, správní poplatky)2 000,00
rezerva100 000,00
Výdaje celkem1 695 000,00