PŘÍJMY:


v tis. Kč
neinvestiční dotace od obcí - členské příspěvky639 000,00
dotace ERDF - projekt "Administrace FMP regionu Silesia"620 000,00
dotace ze státního rozpočtu - projekt "Administrace FMP regionu Silesia"38 000,00
zůstatek BÚ k 31. 12. 2005500 000,00
příjmy z úroků1 000,00
Příjmy celkem1 798 000,00


VÝDAJE:


v tis. Kč
Platy zaměstnanců740 000,00
Ostatní osobní výdaje (správa www)15 000,00
soc. + zdravotní pojištění264 000,00
zákonné pojištění zaměstnavatele2 500,00
Ostatní osobní výdaje (regionální experti FMP)80 000,00
příspěvek na stravenky25 000,00
DHM - digitální fotoaparát20 000,00
HIM - LCD projektor100 000,00
materiál50 000,00
poplatky za telefon25 000,00
poštovné5 000,00
poplatky za vedení účtů, směnárenské služby10 000,00
nájemné100 000,00
konzultační a poradenské služby160 000,00
školení, vzdělávání14 000,00
servis výpočetní techniky10 000,00
služby, propagace, prezentace60 000,00
cestovné80 000,00
pohoštění37 500,00
Výdaje celkem1 798 000,00