PŘÍJMY:


v tis. Kč
neinvestiční dotace od obcí - členské příspěvky639,3
neinvestiční příspěvky za služby sekretariátu SFMP Phare 2002, 2003392,5
zůstatek BÚ k 31. 12. 2004144,5
Příjmy celkem1176,3


VÝDAJE:


v tis. Kč
Platy zaměstnanců580,0
Ostatní osobní výdaje (správa web stránek)30,2
soc. + zdravotní + zákonné pojištění213,6
příspěvek na stravenky (34,- Kč/1 prac. den/2 zaměstnanci)17,2
rezerva mzdových prostředků (odměny, externí manažeři FMP)60,0
DHM - nákup PC38,0
materiál (papír, obálky, složky …)8,0
poplatky za telefon20,0
poplatky za vedení účtů (BÚ, účet FMP)6,0
nájemné0,0
konzultační a poradenské služby (překlady, zpracování účetnictví, daň. přiznání))50,0
školení, vzdělávání5,0
servis výpočetní techniky4,3
služby, propagace, prezentace (Regiontour, propagace na www.seznam.cz , popl. za doménu)20,0
cestovné48,0
pohoštění (jednání VH a Rady ERS)22,0
rezerva50,0
Výdaje celkem1176,3