EUREGIO PL-CZ

Registrační číslo projektu: PL.3.22/3.1.00/11.02546

Projekt „EUREGIO PL-CZ" je společný projekt všech euroregionů česko-polského příhraničí. Cílem projektu je zintenzivnění vzájemné spolupráce euroregionů, načerpání nových zkušeností z vyspělých zahraničních regionů a využití těchto zkušeností při směrování spolupráce po roce 2013, zmapování problémů bránících intenzivnější přeshraniční spolupráci ve snaze iniciovat změny právních dokumentů a zákonů a v neposlední řadě také zvýšení obecného povědomí a informovanosti o možnostech a efektech přeshraniční spolupráce. V listopadu 2011 byl projekt schválen k financování z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR 2007-2013 v rámci oblasti podpory 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

AKTIVITY PROJEKTU

a) Studijní pobyty

b) Studijní cesty do zahraničí

c) Analýza problémů přeshraniční spolupráce

d) Propagační aktivity

Realizace projektu, který trval až do konce roku 2014, se účastnili zástupci všech euroregionů česko-polského příhraničí.