Regionální stálá konference v MSK

Vzniklý spolek Asociace euroregionů České republiky z.s. (dále AEČR) na svých jednáních diskutoval v otázce možného zapojení euroregionů i v dalších platformách. Důvodem bylo zvýšit institucionální postavení euroregionů a povědomí o těchto organizacích, které mohou pro strategický rozvoj území vnést přidanou hodnotu svým přeshraničním uvažováním. A proto se koordinovaně rozhodlo, že se jednotliví členové AEČR zapojí do struktur Regionálních stálých konferencí. Toto se průběžně podařilo všem členům. Euroregion Silesia – CZ se prostřednictvím jeho tajemníka Romana Tománka stal zastupující osobou za čtyři euroregiony působící v Moravskoslezském kraji (Euroregion Praděd, Euroregion Silesia – CZ, Euroregion Těšínské Slezsko, Euroregion Beskydy). V roli stálého hosta (bez hlasovacího práva) Regionální stálé konference v Moravskoslezském kraji (dále RSK v MSK) se tak od 11/2022 mohl jako zástupce euroregionů účastnit jednotlivých zasedání RSK v MSK.

Více informací o RSK MSK ZDE.