Již od roku 2000 se Euroregion Silesia aktivně podílí na činnosti Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci, které je na české straně řízeno Ministerstvem zahraničních věcí ČR a na polské straně Ministerstvem vnitra a státní správy PR. Tato komise byla ustavena na základě dohody uzavřené mezi vládami obou zemí v září 1994 a jejím úkolem je stanovení směrů a forem přeshraniční spolupráce, zkoumání problémů, které tuto spolupráci ztěžují, a zpracovávání určitých doporučení vedoucích k odstranění těchto problémů. Součástí této komise jsou pracovní skupiny zaměřené na jednotlivé oblasti činnosti. Významným úspěchem česko-polských euroregionů bylo založení pracovní podskupiny pro euroregionální spolupráci v září 2001, v jejímž čele stanuli právě zástupci Euroregionu Silesia. V roce 2007 se na základě rozhodnutí Komise tato podskupina transformovala na samostatnou pracovní skupinu a v současné době představuje jednu z nejlépe spolupracujících skupin Česko-polské mezivládní komise. Pracovní skupina pro euroregionální spolupráci aktuálně pracuje pod vedením polské strany Euroregionu Silesia a české strany Euroregionu Glacensis.

Euroregion Silesia hostil výroční zasedání Česko-polské mezivládní komise již třikrát: v roce 2004 se zasedání konalo v Opavě, v roce 2008 v Ostravě a v roce 2013 v Ratiboři.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o přeshraniční spolupráci

 

Jednání komise

XXV. zasedání, Cieszyn, 6. – 7.6.2019

XXIV. zasedání, Litomyšl, 4. – 5.6.2018

XXIII. zasedání, Wrocław, 5. – 6.6.2017

XXII. zasedání, Hradec Králové, 20. – 21.9.2016

XXI. zasedání, Opole, 6. – 7.10.2015

XX. zasedání, Třinec, 14. – 15.10.2014

XIX. zasedání, Racibórz, 22. – 23.10.2013

XVIII. zasedání, Náchod, 4. – 5.12.2012

XVII. zasedání, Warszawa, 8. – 9.11.2011

XVI. zasedání, Jeseník, 9. – 10.11.2010

XV. zasedání, Warszawa, 1.-2.12.2009

XIV. zasedání, Ostrava, 23.-24.10.2008

XIII. zasedání, Opole, 29.-30.10.2007

XII. zasedání, Jablonec nad Nisou, 17.-18.10.2006

XI. zasedání, Wisla. 17.-19.10.2005

X. zasedání, Opava, 20.-22.10.2004

Foto z X. zasedání komise v Opavě

Foto z XX. zasedání komise v Třinci

Ve dnech 6. – 7. června 2019 se v Cieszynie konalo jubilejní XXV. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci.

U příležitosti jubilejního XXV. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci obdržel Euroregionu Silesia ocenění za svůj přínos k rozvoji česko-polské přeshraniční spolupráce.