Česko-polská mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci byla ustavena na základě dohody uzavřené mezi vládami obou zemí v září 1994 (Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o přeshraniční spolupráci). Úkolem mezivládní komise je stanovení směrů a forem přeshraniční spolupráce, zkoumání problémů, které tuto spolupráci ztěžují, a zpracovávání určitých doporučení vedoucích k odstranění těchto problémů. Z české strany je komise řízena Ministerstvem zahraničních věcí ČR, z polské strany Ministerstvem vnitra a státní správy PR. V rámci komise pracuje několik pracovních skupin zaměřených na jednotlivé oblasti činnosti. Od roku 2007 je součástí komise také samostatná pracovní skupina pro euroregiony.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o přeshraniční spolupráci

 

Jednání komise

XXV. zasedání, Cieszyn, 6. – 7.6.2019

XXIV. zasedání, Litomyšl, 4. – 5.6.2018

XXIII. zasedání, Wrocław, 5. – 6.6.2017

XXII. zasedání, Hradec Králové, 20. – 21.9.2016

XXI. zasedání, Opole, 6. – 7.10.2015

XX. zasedání, Třinec, 14. – 15.10.2014

XIX. zasedání, Racibórz, 22. – 23.10.2013

XVIII. zasedání, Náchod, 4. – 5.12.2012

XVII. zasedání, Warszawa, 8. – 9.11.2011

XVI. zasedání, Jeseník, 9. – 10.11.2010

XV. zasedání, Warszawa, 1.-2.12.2009

XIV. zasedání, Ostrava, 23.-24.10.2008

XIII. zasedání, Opole, 29.-30.10.2007

XII. zasedání, Jablonec nad Nisou, 17.-18.10.2006

XI. zasedání, Wisla. 17.-19.10.2005

X. zasedání, Opava, 20.-22.10.2004

Foto z X. zasedání komise v Opavě

Foto z XX. zasedání komise v Třinci

Ve dnech 6. – 7. června 2019 se v Cieszynie konalo jubilejní XXV. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci.

U příležitosti jubilejního XXV. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci obdržel Euroregionu Silesia ocenění za jeho přínos k rozvoji česko-polské přeshraniční spolupráce.