Pohádková Odra

registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001142


Jedná se o projekt iniciovaný společností „Destinační management turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko, o.p.s." se sídlem ve Fulneku (dále jen Destinační management). Projekt spočívá v rozšíření zajímavého turistického produktu „Pohádkové Poodří" pro návštěvníky z polské strany. Tento produkt, který poutavou formou představuje zajímavá místa v oblasti Poodří, je zaměřen na předškolní a mladší školní mládež a také na rodiny s dětmi. Protože téma projektu naplňuje opatření „Řeka Odra - společný symbol Euroregionu Silesia" v rámci strategického cíle „Rozvoj atraktivity Euroregionu Silesia" definovaného ve Strategii rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020, bylo schváleno zapojení obou části Euroregionu Silesia do tohoto projektu jako partnerů bez finanční účasti.

Ve spolupráci Destinačního managementu a obou sekretariátů Euroregionu Silesia byl zpracován mikroprojekt typu C (tzv. samostatně realizovaný, v kterém o dotaci žádá jen jeden z partnerů - v tomto případě Destinační management), který byl v květnu 2017 předložen do Fondu mikroprojektů programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko v rámci prioritní osy 2 „Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti" a dne 7. 9. 2017 byl Euroregionálním řídícím výborem schválen.

Celková výše způsobilých výdajů projektu činí 35 298 EUR, schválená dotace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) činí 30 000 EUR, tj. 85 %.

 

 Cílem projektu je:

  • zvýšit návštěvnost unikátní oblasti podél horního toku řeky Odry na české i polské straně,
  • rozšířit nabídku přeshraničního cestovního ruchu pro rodiny s dětmi a školní skupiny,
  • propagovat řeku Odru jako významný prvek přírodního bohatství a společný symbol Euroregionu Silesia,
  • propagovat zajímavá kulturní místa regionu Poodří a města Ratiboř,
  • vytvořit turistický produkt přeshraničního cestovního ruchu,
  • nabídnout vytvořený turistický produkt Pohádková Odra především na polské straně hranice, a to formou prezentace na veřejných akcích pro obyvatele, studytour pro učitele a také pilotních výletů pro děti,
  • seznámit vyučující z českých a polských škol (mateřských a základních) s turistickým produktem a metodikou práce s jeho výstupy,
  • rozšířit povědomí o questing trase a obecně pojmu questing.

 

V rámci projektu, realizovaného od října 2017 do září 2018, bude vytvořena kompletní polská mutace stávajícího turistického produktu „Pohádkové Poodří" - bude vytvořena polská verze materiálů, pracovních listů pro děti, animovaných pohádek a webových stránek. Pro děti budou pořízeni maňásci pohádkových postaviček, které provázejí návštěvníky po jednotlivých místech Poodří a které mohou malí návštěvníci postupně sbírat. V rámci propagace budou organizovány study tour pro české a polské vyučující včetně nácviku metodiky práce s turistickým produktem, pilotní výlety pro české a polské děti jak do regionu Poodří na české straně, tak do polské Ratiboře, kterou řeka Odra protéká. Dále budou na obou stranách realizovány prezentační akce pro rodiny s dětmi.

Plakát o realizaci projektu je ke stažení zde.