V příhraničních oblastech České republiky působí celkem 13 euroregionů, z toho 9 dvoustranných a 4 třístranné:

‍‍Název euroregionu / název euroregionu v partnerských zemích

Partnerské země

Euroregion je tvořen obcemi z okresů

Odkaz na www stránku

NISA

/ Neisse, Nysa

Německo, Polsko

Česká Lípa, Děčín, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily

www.ern.cz

LABE 

/ Elbe

Německo

Děčín, Litoměřice, Teplice, Ústí nad Labem

www.euroregion-elbe-labe.eu

KRUŠNOHOŘÍ 

/ Erzgebirge

Německo

Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice

www.euroreg.cz

EGRENSIS 

/ Egrensis

Německo

Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Tachov

www.euregio-egrensis.cz

ŠUMAVA 

/ Bayerischer Wald - Mühlviertel

Německo, Rakousko

Český Krumlov, Domažlice, Klatovy, Prachatice, Strakonice

www.euregio.cz

GLACENSIS 

/ Glacensis

Polsko

Hradec Králové, Jeseník, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy, Šumperk, Trutnov, Ústí nad Orlicí

www.euro-glacensis.cz

PRADĚD 

/ Pradziad

Polsko

Bruntál, Jeseník

www.europraded.cz

SILESIA 

/ Silesia

Polsko

Bruntál, Nový Jičín, Opava, Ostrava-město

www.euroregion-silesia.cz

TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO 

/ Śląsk Cieszyński

Polsko

Frýdek-Místek, Karviná

www.irsts.cz

BESKYDY 

/ Beskidy, Beskydy

Polsko, Slovensko

Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Ostrava-město

www.regionbeskydy.cz

BÍLÉ KARPATY 

/ Biele Karpaty

Slovensko

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín

www.regionbilekarpaty.cz

POMORAVÍ 

/ Weinviertel, západné Slovensko

Rakousko, Slovensko

Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo

www.somjm.cz/euroregion-pomoravi

SILVA NORTICA 

/ Waldviertel

Rakousko

České Budějovice, Jindřichův Hradec, Písek, Tábor

www.silvanortica.com


Na rozdíl od euroregionů např. v Polsku, kde euroregiony navzájem spolupracují dlouhodobě v rámci sítě s názvem „Fórum polských hraničních regionů“ a v r. 2012 dokonce ustavily sdružení s názvem „Federace euroregionů Polské republiky“, spolupráce euroregionů všech příhraničních oblastí ČR byla donedávna pouze příležitostná (např. při přípravě programů přeshraniční spolupráce pro nové programové období) a intenzivnější euroregionální spolupráce se odehrávala hlavně v jednotlivých příhraničích. I když spolupráce euroregionů česko-polského příhraničí je velmi intenzivní a příkladná, v poslední době vyvstala potřeba řešit euroregionální problémy a vyměňovat si zkušenosti i s euroregiony dalších příhraničních území v ČR. Na základě iniciativy zástupců Euroregionu Nisa byla oživena spolupráce všech euroregionů a zároveň myšlenka obnovit činnost nefungující Asociace euroregionů ČR, která od svého založení sdružovala pouze euroregiony na česko-německé a česko-rakouské hranici a v posledních letech zcela stagnovala.

Dne 28. července 2021 bylo v Severočeském muzeu v Liberci slavnostně podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci nově vzniklé platformy Asociace euroregionů České republiky. Tímto slavnostním aktem byla mezi signatáři memoranda zahájena úzká spolupráce v otázkách týkajících se aktuálních i budoucích výzev pro příhraniční regiony a přeshraniční spolupráci na všech českých hranicích.

Cílem Asociace je prosazovat společné zájmy v rámci Evropské unie a vyjadřovat se k legislativnímu zakotvení přeshraniční spolupráce na národní i evropské úrovni. Díky nové platformě mohou euroregiony lépe spolupracovat na přípravě přeshraničních dotačních programů na období 2021-2027 a v rámci těchto programů na přípravě fondů malých projektů tak, aby byly evropské peníze využity na skutečné potřeby těchto regionů a jejich obyvatel. Neméně důležitým úkolem pro Asociaci je usilování o snížení administrativní zátěže fondů malých projektů, které euroregiony tradičně spravují, a díky kterým jsou spolufinancovány především projekty people-to-people.

Slavnostní podpis memoranda dne 28. července 2021 se symbolicky konal na území Euroregionu Nisa, který si jakožto historicky nejstarší euroregion ve střední a východní Evropě v roce 2021 připomíná 30 let od svého založení. Foto: archiv Euroregionu Nisa

„První úkol, který před námi stojí, je poučit se z posledních dvou let, kdy došlo k náhlému uzavírání hranic, přeshraniční spolupráce byla kvůli zavedeným opatřením značně komplikovaná a na obou stranách hranice panoval chaos ohledně platných opatření. Každý z euroregionů se s tím potýkal, jak bylo v jeho silách, a analýza Evropské komise jasně říká, že příhraniční oblasti, kde působí euroregiony, se se situací vyrovnávaly lépe než ty, kde žádná taková instituce neexistuje. V rámci Asociace máme možnost připravit se na podobné události v budoucnu a vytvořit společné krizové plány. Chceme také společně propagovat přeshraniční spolupráci a její výsledky. Hranice představují jizvy minulosti a jsou to bariéry, které mají tendenci neustále růst. Je na nás, abychom ukazovali, jak je možné tyto jizvy léčit, jak překonávat bariéry a jak budovat pevné vazby, které zabrání tomu, aby se do příhraničí vrátily závory nebo dokonce ostnaté dráty,řekl u příležitosti slavnostního založení Asociace euroregionů České republiky předseda Euroregionu Nisa Martin Půta.