Když se řekne Euroregion Silesia aneb Kdo jsme, Co děláme, Kam směřujeme

Registrační číslo projektu: CZ.3.22/3.3.04/15.04468

"Když se řekne Euroregion Silesia aneb Kdo jsme, Co děláme, Kam směřujeme“ byl název projektu, který byl financován z prostředků Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013 a byl ukončen v červnu 2015. Jeho cílem bylo přispět k lepšímu poznání Euroregionu Silesia jako významné česko-polské přeshraniční struktury, většímu porozumění jeho téměř sedmnáctileté činnosti a nasměrování jeho dalšího rozvoje v nejbližších letech. V rámci projektu se uskutečnilo česko-polské setkání a byla zahájena implementace „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014 – 2020”. Dále byl vydán Bulletin Euroregionu Silesia č. 12, který je k dispozici v české a polské verzi zdarma na sekretariátech v Opavě a Ratiboři, a výroční zpráva Euroregionu Silesia za rok 2014.

AKTIVITY PROJEKTU

Zahájení implementace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia pro období 2014 – 2020

Dne 24. dubna 2015 se v Ratiboři uskutečnilo úvodní zasedání společné pracovní skupiny pro implementaci Strategie rozvoje Euroregionu Silesia pro období 2014 – 2020. Pracovní skupina projednala způsob a harmonogram své činnosti, záležitosti samotného strategického dokumentu a jeho aktualizace a zejména první akční plán na období do konce roku 2017.

Česko-polské setkání

Ve dnech 21. – 22. května 2015 se v Kravařích uskutečnilo česko-polské pracovně-společenské setkání. Na programu pracovní části setkání byly odborné přednášky, informace o novém programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko na období 2014-2020 a projednání výstupů z úvodního dubnového zasedání pracovní skupiny pro implementaci Strategie rozvoje Euroregionu Silesia. Náročný první den setkání byl zakončen společenským večerem. Druhý den na účastníky čekalo sportovní klání v badmintonu, bowlingu a adventure golfu.

Bulletin Euroregionu Silesia

Na začátku června byl vydán Bulletin Euroregionu Silesia, který byl v pořadí již 12. číslem tohoto česko-polského zpravodaje, tentokrát však s mimořádným rozsahem 16 stran v každé z jazykových mutací. Elektronická verze Bulletinu je k dispozici zde.

Výroční zpráva Euroregionu Silesia za rok 2014

Na závěr projektu byla vydána Výroční zpráva Euroregionu Silesia za rok 2014, první dokument tohoto typu, na jehož podkladě budou zpracovávány další výroční zprávy v následujících letech. Tištěnou zprávu v příslušné jazykové verzi obdrželi jak všichni členové Euroregionu Silesia, tak další subjekty, zejména ty, které s euroregionem úzce spolupracují (např. ostatní euroregiony česko-polského příhraničí). Elektronická verze zprávy je k dispozici zde.