Francouzsko-německý REGIO PAMINA byl založen v roce 1988, od roku 2003 má „mezinárodní“ právní subjektivitu podle francouzského práva – má statut „místního seskupení pro přeshraniční spolupráci“. Skládá se ze 3 regionů : Palatinet du Sud, Mittlerer Oberrhein a Nord-Alsace, které zahrnují území s 1,6 mil. obyvatel.

V rámci projektu financovaného francouzským Ministerstvem zahraničních věcí a departamentem Dolní Rýn zahájil REGIO PAMINA v roce 2004 spolupráci s Euroregiony Těšínské Slezsko a Silesia. Cílem projektu bylo sdílení znalostí, výměna zkušeností a osvědčených postupů a vytvoření sítě partnerů působících v oblasti přeshraniční spolupráce. Tato spolupráce pokračovala i v průběhu roku 2007, kdy se uskutečnilo několik společných pracovních setkání :

Ve dnech 23. – 27.4.2007 se zástupci polského sekretariátu Euroregionu Silesia a zástupci obou částí Euroregionu Těšínské Slezsko zúčastnili společné studijní cesty do REGIO PAMINA zaměřené na rozšíření zkušeností v oblasti přeshraniční spolupráce.

Dne 26.7.2007 se uskutečnilo setkání v Polsko-českém středisko hospodářské spolupráce v Ratiboři. Jednalo se o setkání zástupců spolupracujících euroregionů a zástupců obchodních/hospodářských/řemeslnických komor působících v oblasti přeshraniční spolupráce.

Ve dnech 4. – 7.11.2007 se uskutečnila další návštěva zástupců obou slezských euroregionů v REGIO PAMINA. Na tomto setkání byly projednány výstupy dosavadní spolupráce, záležitosti nových programů přeshraniční spolupráce ve všech čtyřech zemích včetně Fondů mikroprojektů a role euroregionů při jejich správě. Zástupci REGIO PAMINA a zástupci Řemeslnické komory z Karlsruhe představili také své nové projektové záměry v rámci programu INTERREG IVC (meziregionální spolupráce) a byla projednána případné partnerství slezských euroregionů či jiných subjektů z jejich území v těchto projektech.

Spolupráce všech tří euroregionů je popsána ve speciálním čísle zpravodaje vydávaného REGIO PAMINA. Celý obsah tohoto speciálního čísla je ve 4 jazykových mutacích (francouzsky, německy, polsky a česky). V případě zájmu o tento zpravodaj je možné jej získat na obou sekretariátech Euroregionu Silesia nebo může být zaslán poštou.