Studijní pobyt v Euroregionu Praděd – říjen 2012

Ve dnech 3. – 5. října 2012 se konal druhý ze studijních pobytů zástupců česko-polských euroregionů, a to pobyt v Euroregionu Praděd. Opět se jednalo se o třídenní setkání zástupců všech partnerů projektu za účelem vzájemného poznání, dalšího rozvoje spolupráce euroregionů, definování problémů přeshraniční spolupráce a sdílení dobrých praktik v české i polské části tohoto euroregionu. Hlavním tématem byla úloha euroregionů v rozvoji okrajových oblastí a v rozvoji cestovního ruchu. Zástupci české části Euroregionu Praděd představili svou roli v oblasti destinačního managamentu turistické oblasti Jeseníky.

První den studijního pobytu se konalo pracovní jednání partnerů projektu a zároveň zasedání programové rady, jejímž úkolem je řídit zpracování analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici

Součástí dopoledního programu druhého dne pobytu bylo zasedání Parlamentu Euroregionu Praděd

Druhý den odpoledne partneři projektu navštívili zajímavá místa polské strany Euroregionu Praděd a seznámili se s výstupy projektů z oblasti cestovního ruchu financovaných z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR.