Hlavním předmětem činnosti Euroregionu Silesia je podpora a realizace česko-polské spolupráce v příhraničním regionu polského a českého Slezska a části Moravy s cílem potlačit negativní vliv existence státní hranice, zajistit rovnoměrný rozvoj příhraničního území po obou stranách hranice a umožnit tak plynulou integraci tohoto území v rámci Evropské unie.

Pro naplnění těchto cílů euroregion navázal spolupráci s mnoha subjekty. Spolupracuje především se subjekty veřejné správy - obcemi, městy, mikroregiony, kraji a vojvodstvími v česko-polském příhraničí a některými ministerstvy (především s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem zahraničních věcí ČR a PR atd.). Aktivně se také podílí na činnosti Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci.

Euroregion Silesia dále spolupracuje se všemi euroregiony v česko-polském příhraničí a ostatními euroregiony na území České republiky a Polska. Polská část Euroregionu Silesia se účastní každoročního fóra polských hraničních regionů. Euroregionům na území ČR se nabízí možnost spolupráce v rámci Asociace euroregionů ČR. Euroregiony na území celé Evropy spolupracují v rámci Asociace evropských hraničních regionů (AGEG / AEBR) se sídlem v německém Gronau.V rámci zemí tzv. Visegrádské čtyřky Euroregion Silesia navázal spolupráci zejména s maďarsko-slovenskými a polsko-slovenskými euroregiony. V roce 2002 Euroregion Silesia uzavřel oficiální partnerskou smlouvu s Euroregionem Váh- Dunaj-Ipel (nyní Euroregion Dunaj), v roce 2004 se stal jedním ze zakládajících členů Konzultativní rady euroregionů visegrádských zemí.

Při realizaci konkrétních projektů Euroregion Silesia spolupracuje i s dalšími partnery. V oblasti cestovního ruchu spolupracuje např. s Powiatem Raciborskim při realizaci mezinárodního projektu Tour.com či se společností Destinační management Moravsko - Slezský při naplňování cílů destinačního managementu v turistickém regionu severní Moravy a Slezska. V oblasti vzdělávání spolupracuje především se středními a vysokými školami - realizuje přednášky a semináře o euroregionech, poskytuje podklady a externí konzultace k seminárním a závěrečným pracím studentů vyšších odborných a vysokých škol apod.