Stejně jako se předsedové vlád zemí tzv. Visegrádské čtyřky (České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska) na svém zasedání v Kroměříži v květnu 2004 domluvili na další úzké spolupráci i po vstupu do Evropské unie, tak se i představitelé euroregionů těchto zemí zavázali k dalšímu společnému řešení problémů a zajištění rozvoje příhraničních oblastí. Ve dnech 5.-6.května 2004 byla založena Konzultativní rada euroregionů visegrádských zemí. Založení Rady inicioval Euroregion Váh-Dunaj-Ipel, který je oficiálním partnerem Euroregionu Silesia. Tyto a dalších čtrnáct euroregionů se stalo zakládajícími členy Rady.

K slavnostnímu podpisu zakládací listiny došlo ve starobylých prostorách Rytířského sálu královského paláce v maďarském Esztergomu. Protože euroregionům v Maďarsku je věnována velká pozornost ze strany Ministerstva zahraničních věcí, také iniciativa založit Radu euroregionů byla tímto ministerstvem podpořena. Rónay Árpád, vedoucí odboru regionální spolupráce Ministerstva zahraničních věcí Maďarska, se o spolupráci visegrádských zemí vyjádřil jako o "ochranné známce", která by v budoucnu měla v oblasti přeshraniční spolupráce dosáhnout určité kvality a uznání.