Studijní pobyt v Euroregionu Beskydy - červen 2012

Ve dnech 20. - 22. června 2012 se konal první ze studijních pobytů zástupců česko-polských euroregionů, a to pobyt v Euroregionu Beskydy. Jednalo se o třídenní setkání zástupců všech partnerů projektu za účelem vzájemného poznání, dalšího rozvoje spolupráce euroregionů, definování problémů přeshraniční spolupráce a sdílení dobrých praktik v české, polské a zčásti i slovenské části tohoto třístranného euroregionu. Hlavním tématem byl přeshraniční cestovní ruch a možnosti třístranné přeshraniční spolupráce.

První den studijního pobytu se konalo pracovní jednání partnerů projektu

Součástí poznávacího programu druhého dne pobytu byla i návštěva sídla polské části Euroregionu Beskydy v Bielsku-Białej