Partneři projektu: celkem 11 z toho:


Vedoucí partner: polská část Euroregionu Silesia
partneři: česká část Euroregionu Silesia
česká část Euroregionu Nisa
polská část Euroregionu Nisa
česká část Euroregionu Glacensis
polská část Euroregionu Glacensis
česká část Euroregionu Praděd
polská část Euroregionu Praděd
česká část Euroregionu Těšínské Slezsko
polská část Euroregionu Těšínské Slezsko
česká část Euroregionu Beskydy

Rozpočet projektu:celkové výdaje: 313 952 EUR

 • dotace z ERDF: 266 858 EUR
 • dotace ze státního rozpočtu ČR (pouze pro české partnery): 8 478 EUR

Harmonogram projektu: 1/2012 – 12/2014

Cíle projektu:

 • konkrétní vzájemné poznání jednotlivých euroregionů a jejich činností
 • zintenzivnění vzájemné spolupráce s cílem eliminovat rozdílnou mentalitu aktérů pro společnou práci a vybudování silné vzájemné důvěry
 • načerpat nové zkušenosti z vyspělých zahraničních regionů a využít tyto poznatky při směrování spolupráce po roce 2013
 • zmapování problémů bránících intenzivnější přeshraniční spolupráci ve snaze iniciovat změny právních dokumentů a zákonů
 • zvýšit obecné povědomí a informovanost o možnostech a efektech přeshraniční spolupráce

Aktivity projektu:

Aktivity projektu jsou rozděleny do 4 oblastí, za každou aktivitu odpovídá některý z partnerů:

 • oblast 1: Vzájemné poznávání - organizace studijních výměnných pobytů pro získání praktických zkušeností s činnostmi jednotlivých euroregionů. Bude realizováno celkem 6 třídenních setkání zástupců jednotlivých euroregionů vždy v každém euroregionu.
 • oblast 2: Získávání zkušeností v zahraničí - organizace 3 studijních cest do zahraničí pro získání praktických zkušeností s činnostmi vyspělých a rozvinutých euroregionů
 • oblast 3: Revize problémů přeshraniční spolupráce - zpracování studie mapující problémy v rozvoji přeshraniční spolupráce v různých okruzích jako např. doprava, Schengen, životní prostředí, zdravotnictví, legislativa, EU programy přeshraniční spolupráce včetně Fondu mikroprojektů, evropská seskupení pro územní spolupráci apod. a následné předložení zpracovaného dokumentu příslušným subjektům s cílem iniciovat odstranění těchto problémů.
 • oblast 4: Propagace, publicita a zvyšování povědomí o přeshraniční spolupráci - vytvoření společných webových stránek v 5 jazykových mutacích (CZ, PL, EN, DE, FR), kde budou představeny všechny euroregiony česko-polského příhraničí
 • vydání společné publikace a mapy prezentující všechny euroregiony (jazykové mutace: CZ, PL, EN, DE)
 • organizace 4 konferencí prezentujících činnosti a výsledky euroregionální spolupráce:
 • úvodní – 2012, Ostrava
 • první hodnotící – 2013, Trutnov
 • druhá hodnotící – 2014, Warszawa
 • závěrečná – 2014, Racibórz

Příprava celého projektu probíhala po dobu téměř šesti měsíců v úzké spolupráci zástupců všech euroregionů, přičemž pracovní setkání se uskutečňovala střídavě v jednotlivých euroregionech.