Fórum polských hraničních regionů je výroční setkání všech 15 polských sdružení tvořících euroregiony. Fórum bylo ustanoveno s cílem výměny informací mezi euroregiony z jednotlivých polských hranic, s cílem společné propagace myšlenky evropské jednoty a mezinárodního porozumění a v neposlední řadě i s cílem odbourávání veškerých stereotypů mezi sousedy z příhraničních území. Fórum polských hraničních regionů je pouze platformou pro výměnu informací a nemá právní subjektivitu.

S cílem posílení postavení Fóra polských hraničních regionů se 13. února 2012 ve Varšavě v Kanceláři prezidenta Polské republiky konalo setkání zástupců všech sdružení zastupujících polské části euroregionů se zástupci Kanceláře prezidenta republiky. Na tomto jednání došlo k podepsání prohlášení o záměru zřízení Federace sdružení tvořících euroregiony na polských hranicích. Prohlášení o záměru podepsali zástupci těchto euroregionů: „Pomerania”, „Pro Europa Viadrina”, „Sprewa-Nysa-Bóbr”, „Nysa” (Nisa), „Glacensis”, „Silesia”, „Śląsk Cieszyński” (Těšínské Slezsko), „Beskidy” (Beskydy), „Tatry”, „Karpacki”, „Bug”, „Puszcza Białowieska, „Niemen”, „Bałtyk”. Ve dnech 14. - 16. září 2012 se konalo XX. Fórum polských hraničních regionů v Rzeszowě. Na tomto Fóru byla zřízena Federace euroregionů Polské republiky se sídlem v Gubině. V prohlášení o záměru podepsaném patnácti euroregiony je zapsáno, že „Zástupci sdružení tvořících euroregiony na polských hranicích, se zohledněním rozvoje partnerské spolupráce a společenského dialogu a se zohledněním významu této spolupráce v procesu evropské integrace, vyjadřují vůli zřídit Federaci euroregionů Polské republiky zastupující společné zájmy polských sdružení s cílem prohlubování spolupráce pro budování dobrých vztahů se společnostmi sousedních států, které jsou v souladu se státním zájmem.” V souladu se stanovami je cílem Federace euroregionů zastupování zájmů polských sdružení – euroregionů. Dalším předmětem činnosti jsou propagační a informační aktivity vyvíjené pro euroregiony a aktivity zaměřené na zapojení Federace sdružení do rozvojové politiky prováděné státními orgány Polské republiky. Usnesení o přistoupení k Federaci přijalo všech 15 sdružení tvořících národních částí euroregionů z území Polska (včetně Sdružení obcí povodí Horní Odry – polské části Euroregionu Silesia).

 

 

V roce 2020 se Euroregion Silesia ujal organizace XXVII. Fóra polských hraničních regionů. Dvoudenní setkání zástupců polských sdružení tvořících euroregiony se uskutečnilo ve dnech 1. – 2. října 2020.