Jedním z cílů projektu EUREGIO PL-CZ je zvýšení obecného povědomí o euroregionech a informovanosti o možnostech a efektech přeshraniční spolupráce. K dosažení tohoto cíle budou jednotlivými euroregiony realizovány tyto aktivity:

  • čtyři konference
  • vydání společné mapy euroregionů česko-polského příhraničí
  • vydání společné publikace euroregionů česko-polského příhraničí
  • vytvoření společných webových stránek euroregionů česko-polského příhraničí
  • prezentace euroregionů na výroční konferenci Asociace evropských hraničních regionů

ÚVODNÍ KONFERENCE PROJEKTU

Dne 29. listopadu 2012 se v Clarion Congress Hotelu v Ostravě uskutečnila konference s názvem „Možnosti a omezení česko-polské přeshraniční spolupráce", která byla úvodní konferencí projektu „EUREGIO PL-CZ". Organizaci této konference zajistila česká část Euroregionu Silesia.

SPOLEČNÁ MAPA EUROREGIONŮ ČESKO-POLSKÉHO PŘÍHRANIČÍ

V rámci projektu EUREGIO PL-CZ česká část Euroregionu Beskydy zajistila vydání společné mapy česko-polských euroregionů. Tato mapa v české, polské a anglické mutaci s názvem „6+1 den v česko-polských euroregionech“ má přispět ke zvýšení povědomí o euroregionech a také představit česko-polské příhraničí jako zajímavou turistickou destinaci. Zájemcům je tato mapa bezplatně k dispozici také na českém sekretariátě Euroregionu Silesia v Opavě.

SPOLEČNÉ WEBOVÉ STRÁNKY EUROREGIONŮ ČESKO-POLSKÉHO PŘÍHRANIČÍ

V rámci projektu EUREGIO PL-CZ byly vytvořeny první společné webové stránky euroregionů česko-polského příhraničí. Stránky www.euroregions.org představují jak samotný projekt EUREGIO PL-CZ, tak všech šest euroregionů česko-polského příhraničí. Realizaci stránek zajišťuje polská část Euroregionu Silesia.

KONFERENCE „SYSTÉMOVÉ PŘEKÁŽKY V ROZVOJI ČESKO-POLSKÉ SPOLUPRÁCE“

Dne 27. března 2014 se v Trutnově konala v pořadí druhá konference v rámci projektu EUREGIO PL-CZ. Organizátorem této mezinárodní konference s názvem „Systémové překážky v rozvoji česko-polské spolupráce“ byla česká strana Euroregionu Glacensis, která také v rámci projektu zodpovídá za zpracování analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce. Mezi více než 120 účastníky byli i významní hosté, ke kterým bezpochyby patřila velvyslankyně Polské republiky v Praze paní Grażyna Bernatowicz, hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc či pan Jean Rubio, zástupce francouzské organizace Přeshraniční operační mise (MOT - Mission Opérationnelle Transfrontali?re).

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU

Dne 6. listopadu 2014 se na zámku v polské Ratiboři uskutečnila závěrečná konference celého projektu. Konference, jejíž organizaci zajistila polská část Euroregionu Silesia, se zúčastnili významní hosté, mj. generální konzulka Polské republiky v Ostravě paní Anna Olszewska, ředitel odboru evropské územní spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj ČR pan Jiří Horáček či zástupce Ministerstva infrastruktury a rozvoje PR pan Witold Wieczorek. Všichni vyjádřili své pozitivní dojmy z úspěšné přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Kromě shrnutí všech aktivit projektu EUREGIO PL-CZ prostřednictvím několika prezentací byla představena i finální verze Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici.

V závěru konference zástupkyně vedoucího partnera projektu, polské strany Euroregionu Silesia, paní Daria Kardaczyńska poděkovala všem partnerům za spolupráci při realizaci tohoto tříletého projektu.

KONFERENCE VE VARŠAVĚ

Pomyslnou tečkou tříletého projektu EUREGIO PL-CZ byla konference s názvem „Česko-polská přeshraniční spolupráce na příkladu spolupráce euroregionů a projektu EUREGIO PL-CZ”, která byla věnována výsledkům dlouholeté činnosti euroregionů na česko-polské hranici. Na rozdíl od předchozích tří konferencí se tato uskutečnila mimo česko-polské příhraničí, a to přímo v Sejmu Polské republiky ve Varšavě.

Prezentace euroregionů česko-polského příhraničí a jejich činnosti v polském Sejmu dne 16. prosince 2014 byla důstojným ukončením tříletého projektu EUREGIO PL-CZ.