Zpráva o činnosti Euroregionu Silesia je dokumentem, který nabízí ucelený obraz o Euroregionu Silesia, resp. o sdruženích, které tento euroregion tvoří, o jejich činnosti v průběhu určitého období, o finančních, personálních i technických zdrojích, které měla tato sdružení v daném období k dispozici. Tento materiál si klade za cíl přispět k lepšímu poznání Euroregionu Silesia a většímu porozumění jeho činnosti především mezi jeho členy, může být však využit jako zdroj informací mnoha dalšími subjekty z obou stran hranice - ostatními euroregiony, zástupci nejvyšších orgánů veřejné správy a politické sféry zabývajícími se problematikou evropské územní spolupráce a dalšími subjekty a osobami se zájmem o česko-polskou přeshraniční spolupráci.

První dokumentem tohoto typu je Výroční zpráva Euroregionu Silesia za rok 2014 a na jejím podkladě budou zpracovávány další zprávy v následujících letech.

Soubory

Výroční zpráva Euroregionu Silesia za rok 2014

Zpráva o činnosti Euroregionu Silesia za období 2015-2018

Zpráva o činnosti Euroregionu Silesia za období 2019-2020