Euroregion Silesia za dobu své více než dvacetileté historie získal a stále získává mnoho zkušeností, které v plném rozsahu využívá také v rámci česko-polských přeshraničních programů. Euroregion se podílí na přípravě a zpracování projektových záměrů s následným metodickém vedení a řízení česko-polských projektů. Využívá tak svých velkých zkušeností a realizuje vlastní projekty, kterými zároveň naplňuje strategicky stanovené poslání a cíle.

Více o konkrétních aktivitách a projektech zde:

"Poznej naši Silesianku! - propagace přeshraniční stezky rozhleden a vyhlídkových míst"

"Euroregion Silesia 2021-2027 - myslíme strategicky"

"Propagace cestou k rozvoji přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia"

"Silesianka - stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia"

"READY TO HELP - systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia"

"Pohádková Odra"

"Aktualizace a implementace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020"

"20 let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia"

"EUREGIO PL-CZ"

"Když se řekne Euroregion Silesia aneb Kdo jsme, Co děláme, Kam směřujeme"

"Víkend v Euroregionu Silesia"