Studijní pobyt v Euroregionu Těšínské Slezsko – květen 2013

Ve dnech 22. – 24. května 2013 se konal třetí ze studijních pobytů zástupců česko-polských euroregionů, a to pobyt v Euroregionu Těšínské Slezsko. Opět se jednalo se o třídenní setkání zástupců všech partnerů projektu za účelem vzájemného poznání, dalšího rozvoje spolupráce euroregionů, definování problémů přeshraniční spolupráce a sdílení dobrých praktik v české i polské části tohoto euroregionu. Hlavními tématy setkání byla specifika Těšínského Slezska a jeho polské menšiny na české straně, přeshraniční produkty cestovního ruchu, trojmezí hranic ČR, Polska a Slovenska a příklady přenosu dobré praxe z jiných evropských příhraničních území. Součástí programu bylo i jednání Programové rady, sestavené v rámci projektu za účelem spolupráce na zpracování analýzy problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Na jednání se členové Programové rady setkali se zástupci externího zpracovatele této analýzy.

První den studijního pobytu se účastníci seznámili s výstupy úspěšných přeshraničních projektů realizovaných v Českém Těšíně a Cieszynie (SportMost, SportPark, REVITALPARK aj.)

Jedním z hlavních témat setkání byla prezentace příkladů přenosu dobré praxe z jiných evropských příhraničních území. Ředitel sekretariátu polské části Euroregionu Těšínské Slezsko Bogdan Kasperek seznámil účastníky setkání mj. s výsledky spolupráce s francouzsko-německým Regio Pamina.

Partneři projektu navštívili Hrčavu, která leží na trojmezí České republiky, Polska a Slovenska.