Studijní pobyt v Euroregionu Silesia – květen 2014

Ve dnech 14. – 16. května 2014 se konal v pořadí již pátý ze studijních pobytů zástupců česko-polských euroregionů, a to pobyt v Euroregionu Silesia. Zástupci všech partnerských euroregionů se sjeli do Kravař ve Slezsku, kde první den diskutovali o různých aspektech česko-polské přeshraniční spolupráce a odkud další dny vyjížděli za poznáním hostitelského euroregionu. Hlavními tématy setkání v Euroregionu Silesia byla analýza problémů spojených se správou Fondu mikroprojektů a přeshraniční spolupráce škol.

Tajemnice české části Euroregionu Silesia Jana Novotná Galuszková představila svým kolegům výstupy zpracované analýzy celého procesu administrace Fondu mikroprojektů a funkce euroregionů jako tzv. Správců tohoto Fondu v období 2007-2013. Závěry z této analýzy by mohly napomoci k zjednodušení administrace Fondu v novém období. Dále byla zástupcům euroregionů představena přeshraniční spolupráce škol všech stupňů, která je právě v Euroregionu Silesia jedinečným fenoménem. Na toto téma navázala druhého dne návštěva Slezského gymnázia v Opavě, kde se účastníci seznámili se zajímavými projekty této školy a jeho partnera, Gimnazja nr 1 v Rydułtowach. Po stylovém obědě ve školní jídelně se pak účastníci přesunuli na polskou stranu Euroregionu Silesia, kde na ně čekal nabitý program: na Městském úřadě v Ratiboři prezentace projektu systémů včasného varování a návštěva pracoviště krizového řízení, poté prohlídka Piastowského zámku spojená s diskusí o projektu „Krajina Holasiců jako polsko-český turistický produkt. Z Hradce nad Moravicí do Ratiboře.“ I přes velkou nepřízeň počasí se pak zástupci euroregionů vydali do terénu zhlédnout cyklostezky vybudované v rámci společných přeshraničních projektů a v Chałupkach si prohlédli Venkovské centrum odpočinku a rekreace, které slouží obyvatelům z obou stran hranice. Třetí den pobytu se zástupci euroregionů seznámili s širokými přeshraničními aktivitami města Hradec nad Moravicí a jeho partnerů – polského Baborowa a Krzanowic a slovenského Liptovského Hrádku. Celý pobyt byl zakončen příjemnou prohlídkou místního zámku.

V rámci studijního pobytu v Euroregionu Silesia zástupci česko-polských euroregionů diskutovali o problémech spojených se správou Fondu mikroprojektů a přeshraniční spolupráci škol. Na snímku zástupci Euroregionu Silesia - zleva: ředitelka polského sekretariátu Daria Kardaczyńska, předseda Mirosław Lenk, člen Rady české části Libor Helis a místopředseda polské části Józef Matela.

Druhého dne studijního pobytu v Euroregionu Silesia zasedli účastníci do školních lavic Slezského gymnázia v Opavě, aby se seznámili se zajímavými projekty této školy a jeho partnera, Gimnazja nr 1 v Rydułtowach.

Během pobytu účastníci navštívili památky spojené s česko-polskou historií – na polské straně zámek v Ratiboři a na české straně zámek v Hradci nad Moravicí.