Rada vykonává koordinaci společných cílů vytyčených euroregiony. Při plnění svých úkolů Rada spolupracuje s euroregiony, které jsou v kontaktu s místními samosprávami, jakož i s přímo nebo nepřímo spolupracujícími orgány státní správy, dotčenými hospodářskými, společenskými a odbornými organizacemi. Pro plnění svých úkolů Rada vyhledává dostupné mezinárodní programy. Při plnění svých úkolů Rada udržuje styky s mezinárodními organizacemi, které mohou mít vztah k její činnosti : s příslušnými orgány Rady Evropy a Evropské unie, případně s Asociací evropských hraničních regionů (AEBR), jakož i s ostatními evropskými organizacemi podobnými Radě.