Úředním jazykem Rady jsou úřední jazyky visegrádských zemí (polština, slovenština, čeština, maďarština), jakož i angličtina, která se užívá i jako pracovní jazyk.

Název Rady v úředních jazycích
anglicky: Consultative Council of the Euroregions of the Visegrád Countries
česky : Konzultativní rada euroregionů visegrádských zemí
slovensky : Konzultatívna rada euroregiónov vyšehradských krajín
polsky : Konsultacyjna Rada Euroregionów Państw Grupy Wyszegradzkiej
maďarsky : Visegrádi Országok Eurorégióinak Konzultatív Tanácsa