Předsednictvo

představitelé euroregionů tvořících Radu

 • Euroregion Váh-Dunaj-Ipel
 • Euroregion Dunaj
 • Euroregion Tatry
 • Euroregion Silesia
 • Euroregion "Pro Europa Viadrina"
 • Euroregion Karpaty
 • Euroregion Sajo-Rima
 • Euroregion Dráva-Mura
 • Euroregion Bihar - Bihor
 • Euroregion Ipel
 • Euroregion Baltik
 • Euroregion Pradziad
 • Euroregion Bílé Karpaty
 • Euroregion Košice - Miskolc
 • Euroregion Dunaj - Koros - Maros - Tisza
 • Euroregion Ister - Granum

Předseda

volený členy Předsednictva

V období 5/2004 - 5/2005 funkci předsedy Rady vykonává pan István Agócs, předseda Euroregionu Váh-Dunaj-Ipel.

Výbory

 • Výbor pro hospodářství a finanční kontrolu
 • Výbor pro územní rozvoj
 • Výbor pro cestovní ruch
 • Výbor pro ochranu životního prostředí
 • Výbor pro kulturu, školství a mládež
 • Výbor pro přeshraniční programy

Sekretariát

výkonný orgán Rady. Sídlo Sekretariátu je vždy na území aktuálního předsedy.

V období 5/2004 - 5/2005 funkci sekretariátu Rady vykonává maďarský sekretariát Euroregionu Váh-Dunaj-Ipel.

Kontakt : Vág-Duna-Ipoly Eurorégió Fejlesztési Kht.
Adresa : 2800 Tatabánya, Fő tér 4., Hungary
Tel. : (+36) 34 517 186
E-mail : vdi@kemoh.hu
Kontaktní osoba : Andrea Szabó Sóki