XVI. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci se konalo v Jeseníku ve dnech 9. - 10.11.2010. V rámci zasedání se uskutečnila jednání zástupců jednotlivých pracovních skupin o dosavadní i budoucí spolupráci, která pak byla komisi představena druhý den zasedání.

Jak vyplývá ze závěrečného protokolu, za následující priority česko-polské spolupráce komise považuje vypracování přehledu silničních spojení na česko-polské hranici a harmonogramu jejich modernizace a aktivní podíl euroregionů na přípravě česko-polského programu přeshraniční spolupráce na nové programovací období 2014 - 2020.

Protokol z XVI. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráciPředseda české části komise Jiří Čistecký, ředitel odboru států střední Evropy Ministerstva zahraničních věcí ČR, a předsedkyně polské části komise Joanna Kapuścińska, zástupkyně ředitele odboru EU a mezinárodní spolupráce Ministerstva vnitra a státní správy PR, při podpisu závěrečného protokolu.