Datum konání : 17. 2. 2020

Místo konání : Opava

Z jednání Valné hromady :

Valná hromada schválila:

 • zprávu o hospodaření za rok 2019
 • rozpočet na rok 2020
 • zprávu o činnosti Rady české části Euroregionu Silesia v období 2/2019 – 1/2020

Valná hromada vzala na vědomí:

 • zprávu o činnosti sekretariátu české části Euroregionu Silesia v období 2/2019 – 1/2020
 • zprávu o činnosti Prezidia Euroregionu Silesia a pracovní skupiny pro implementaci Strategie rozvoje Euroregionu Silesia v období 2/2019 – 1/2020
 • informaci o významných akcích Euroregionu Silesia a akcích jiných subjektů s účastí zástupců Euroregionu Silesia v období 2/2019 – 1/2020
 • informace o aktuálním stavu programu INTERREG V-A ČR-Polsko
 • informace o aktuálním stavu Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia programu INTERREG V-A ČR-Polsko
 • informace o prováděných auditech a kontrolách Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia a jednotlivých mikroprojektů
 • informace o přípravách na programové období 2021 - 2027
 • informace o projektu „READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia“
 • informace o projektu „Silesianka - Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia“
 • informace o projektu „Propagace cestou k rozvoji přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia“
 • informace o projektu „Aktualizace a implementace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020“

Valná hromada doporučila Prezidiu Euroregionu Silesia:

 • schválit Ing. Tomáše Navrátila, primátora Statutárního města Opava, do funkce předsedy Euroregionu Silesia v roce 2020

Úplné znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na českém sekretariátu Euroregionu Silesia, Pekařská 4, Opava.