Datum konání : 8. 2. 2018

Místo konání : Kravaře

Z jednání Valné hromady :

Valná hromada schválila:

 • zprávu o hospodaření za rok 2017
 • rozpočet na rok 2018
 • výši členských příspěvků na rok 2018
 • zprávu o činnosti Rady české části Euroregionu Silesia od posledního zasedání Valné hromady

Valná hromada vzala na vědomí:

 • zprávu o činnosti sekretariátu české části Euroregionu Silesia
 • zprávu o činnosti Prezidia Euroregionu Silesia
 • informaci o významných akcích Euroregionu Silesia a akcích jiných subjektů s účastí zástupců Euroregionu Silesia
 • informace o aktuálním stavu programu INTERREG V-A ČR-Polsko a schválených projektech
 • informace o Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia programu INTERREG V-A ČR-Polsko a schválených projektech
 • informace o projektu „READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia“
 • informace o projektu „Aktualizace a implementace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020“
 • informace o projektu „Pohádková Odra“
 • informace o projektovém záměru „20 let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia“
 • informace o síťovém projektu „Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia“
 • informace o vlajkovém projektu „Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého pohraničí – Společné dědictví“ hromady

Valná hromada doporučila:

 • zvýšení členských příspěvků na rok 2019 o 25 %

Valná hromada doporučila Prezidiu Euroregionu Silesia:

 • schválit změnu Stanov Euroregionu Silesia
 • schválit Ing. Radima Křupalu, primátora Statutárního města Opava, do funkce místopředsedy Euroregionu Silesia v roce 2018

Úplné znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na českém sekretariátu Euroregionu Silesia, Pekařská 4, Opava.